OSP Marki
Zmiany we władzach Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach

Zmiany we władzach Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach

19 lutego 2016r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków OSP w Markach.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami, członkowie udzielili absolutorium Zarządowi.

Wraz z końcem kadencji, pracę w Zarządzie OSP zakończyli:
dh Maciej Krajewski pełniący funkcję Wiceprezesa,
dh Ryszard Dębski pełniący funkcję Skarbnika,
dh Stanisław Zwolski pełniący funkcję Gospodarza,
zaś pracę w Komisji Rewizyjnej zakończył dh Marcin Piotrowski pełniący funkcję Przewodniczącego.

Druhom bardzo dziękujemy za ich pracę.

W wyniku wyborów, w których wzięło udział 61% członków czynnych, następujące funkcje powierzono:

ZARZĄD OSP w Markach
Prezes - dh Antoni Widomski
Wiceprezes Naczelnik - dh Kamil Róg
Skarbnik - dh Krzysztof Owczarski
Sekretarz - dh Marcin Brzeziński
Gospodarz - dh Ireneusz Zych

KOMISJA REWIZYJNA OSP w Markach
Przewodniczący - dh Paweł Jakubowski
Sekretarz - dh Agnieszka Kubiak
Członek - dh Mariusz Głowacki

Wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili:
Komendant Powiatowy PSP w Wołominie, st. bryg. Jacek Pietranik,
Burmistrz Miasta Marki, p. Jacek Orych.

Na zakończenie druhny i druhowie podjęli stosowne Uchwały oraz zobowiązali Zarząd do pracy nad zgłoszonymi wnioskami.

Bardzo dziękujemy Szkole Podstawowej nr 4 za gościnę.

Dołącz do nas
Google+