OSP Marki
OSP w Markach już ze sztandarem i w strukturach KSRG

OSP w Markach już ze sztandarem i w strukturach KSRG

Uroczystość nadania sztandaru oraz włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

13 czerwca 2015 roku to dzień bardzo szczególny dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach. To właśnie tego dnia, po niespełna 2,5 roku od momentu reaktywacji jednostka uzyskała swój symbol i znak rozpoznawczy, jakim niewątpliwie jest sztandar, a także wypełniła jeden ze stawianych sobie celów jakim było jej włączenie do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego.

Patronat honorowy nad uroczystością objął Burmistrz Miasta Marki - Pan Jacek Orych.

Dokładnie 20 stycznia 2013 roku, o godzinie 15:00, w mareckim Pałacyku Braci Briggsów odbyło się zebranie założycielskie, które po ponad 22 latach nieobecności, reaktywowało do życia marecką Ochotniczą Straż Pożarną. Przez kolejne dwa lata, druhny i druhowie tej jednostki, nie szczędząc swych sił i czasu, szkolili się, pozyskiwali niezbędny sprzęt i wyposażenie, jak też prowadzili prace remontowe i adaptacyjne budynku użyczonego im przez Zakład Usług Komunalnych w Markach. Oczywiście nie można by było tego wszystkiego dokonać bez wydatnego wsparcia Rady Miasta i Urzędu Miasta Marki, a także sponsorów indywidualnych jak i instytucjonalnych.

Około godziny 9:45 pododdziały i poczty sztandarowe zaproszonych jednostek ościennych rozpoczęły formowanie kolumny marszowej pod remizą OSP w Markach, aby następnie przemaszerować na teren placu przed Szkołą Podstawową nr 4, gdzie miały odbyć się główne uroczystości związane z nadaniem jednostce sztandaru, oraz włączeniem jej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Uroczystość rozpoczęła się punktualnie o godzinie 10:00 od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości, przeglądu pododdziałów, oraz podniesienia flagi związkowej.

Uroczystość zainaugurowało przemówienie Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach - Druha Antoniego Widomskiego, a pierwszym jej punktem było nadanie jednostce sztandaru, który został ufundowany przez społeczność lokalną miasta Marki. Jest to szczególnie wydarzenie w życiu każdej jednostki, ponieważ sztandar to widoczny element charakteryzujący ją, traktowany z wielką czcią przez jej członków. Poświęcenia sztandaru i jego przekazania w imieniu Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dokonał Ksiądz Prałat Zygmunt Wirkowski - Przewodniczący tegoż Komitetu, a jednocześnie kapelan mareckich strażaków. W imieniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, sztandar wręczył Członek jego Prezydium, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Wołominie - Druh Wiesław Gręda, a w imieniu jednostki sztandar odebrał Prezes Zarządu - Druh Antoni Widomski.

Fundatorami sztandaru dla mareckiej jednostki OSP są zarówno przedstawiciele lokalnych władz jak również firm i mieszkańców Marek. W drzewiec sztandaru, przez wyznaczonych przedstawicieli, zostały wbite pamiątkowe gwoździe honorujące jego fundatorów, którymi są:

 • Ksiądz Prałat Stanisław Wirkowski – Przewodniczący Komitetu Fundacji Sztandaru
 • Porucznik Michał Babiuch – Kombatant Armii Krajowej
 • Burmistrz Miasta Marki
 • Rada Miasta Marki
 • Komitet Pro Memoria
 • Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze
 • Stowarzyszenie Marki – Pustelnik - Struga
 • Firma TOYOTA Marki
 • Zakład Usług Kominiarskich „Dobry Kominiarz”
 • Pani Małgorzata Babiuch - Hall
 • Państwo Iwo, Katarzyna i Radosław Dec
 • Pan Roman Woźniak

Po prezentacji sztandaru, nadszedł czas na kolejny punkt programu, którym było odczytanie Aktu Włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Dokonał tego Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie starszy brygadier Jacek Pietranik, a pamiątkowy dokument z jego rąk, jako sygnatariusze porozumienia trójstronnego, odebrali Prezes Zarządu OSP w Markach - Druh Antoni Widomski, oraz Burmistrz Miasta Marki - Pan Jacek Orych.

Następnie nadszedł czas na okolicznościowe przemówienia i głos zabrali zaproszeni Goście, a jako ostatni wystąpił Prezes Zarządu OSP w Markach - Druh Antoni Widomski, który podziękował wszystkim za przybycie, ich zaangażowanie w rozwój jednostki, a także moc ciepłych słów, które padły z ich ust w trakcie uroczystości.

Oficjalną cześć uroczystości zakończyło złożenie meldunku przez jej dowódcę, oraz opuszczenie flagi związkowej, po którym nastąpił przemarsz kolumny pododdziałów i pocztów sztandarowych do miejsca zgrupowania.

Po części oficjalnej, zaproszeni strażacy udali się zorganizowaną kolumną do Parku Miejskiego, gdzie czekał już na nich strażacki poczęstunek i moc atrakcji związanych z odbywającą się tam imprezą plenerową.

W imieniu mareckich strażaków bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili naszą uroczystość swoją obecnością.

Przede wszystkim dziękujemy fundatorom naszego sztandaru, który będzie wizytówką nie tylko jednostki OSP w Markach, ale również naszego miasta i jego mieszkańców. My ze swej strony dołożymy wszelkich starań by honoru tego sztandaru nie splamić, ale również by słowa uznania, które padły z ust naszych zwierzchników w trakcie uroczystości, znalazły w 100% odzwierciedlenie w naszych dalszych działaniach. Jest nam niezmiernie miło słyszeć tak wiele dobrych opinii na nasz temat i nie pozostaje nam nic innego jak tylko jeszcze lepiej i skuteczniej angażować się w działania na rzecz mareckiej społeczności, ale także, ze względu na fakt włączenia jednostki do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, również na rzecz mieszkańców powiatu i kraju w każdej sytuacji wymagającej naszej interwencji gdy zagrożone jest życie ludzkie lub mienie.

Pozdrawiamy wszystkich, którzy od samego początku trzymali za nas kciuki i dopingowali nas we wszystkich poczynaniach na każdym etapie tej drogi - to bez Was nie było by możliwe osiągnięcie tego celu, którego finałem była ta piękna i jakże podniosła uroczystość.

Foto: Dariusz Wierzbicki.

Dołącz do nas
Google+