OSP Marki
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków OSP w Markach

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków OSP w Markach

Nadszedł czas na podsumowania i rozliczenia za kolejny rok naszej działalności.

W piątek, 6 marca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach. Było to drugie, a może dopiero drugie, tego typu zebranie, bo przecież nasza jednostka została reaktywowana w 2013r. po ponad 22 latach od zawieszenia jej działalności przez władze naszego miasta.

Zebranie, które tradycyjnie rozpoczęło się powitaniem zaproszonych Gości i hymnem OSP, od samego początku przebiegało bardzo sprawnie. Na wstępie, dzięki wyrażeniu zgody przez Przewodniczącego Komitetu Fundacji Sztandaru, ks. Zygmunta Wirkowskiego, dh Tadeusz Kubiak zaprezentował nowy sztandar naszej jednostki, o którym opowiedział dh Antoni Widomski – Prezes Zarządu.

Następnie nadszedł czas na właściwe podsumowanie minionego roku. Jako pierwszy, sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes OSP – dh Antoni Widomski. Po tym wystąpieniu nadszedł czas na podsumowanie działalności operacyjnej, o której opowiedział Naczelnik OSP - dh Kamil Róg. Nie mogło również zabraknąć sprawozdania finansowego, które zebranym przedstawił Skarbnik OSP - dh Ryszard Dębski. Całość tej części zamknęło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które zreferował jej Przewodniczący - dh Marcin Piotrowski, który zwrócił się do członków o udzielenie absolutorium Zarządowi. W wyniku przeprowadzonego głosowania zebrani jednogłośnie opowiedzieli się za jego udzieleniem.

Tradycyjnie, przy takiej okazji, nie mogło zabraknąć chwili na wyróżnienia dla najbardziej aktywnych i awanse na wyższe stopnie służbowe, które członkom Jednostki Operacyjno-Technicznej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wręczył Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wołominie dh Wiesław Gręda.
Posiedzenie zakończyło się sprawozdaniem Komisji Uchwał i Wniosków, po którym głos zabrali m.in. zaproszeni Goście:

  • dh Wiesław Gręda – Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wołominie;
  • st. kpt. Andrzej Wysocki – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,
  • p. Jacek Orych – Burmistrz Miasta Marki.

Bardzo dziękujemy za przybycie i poświęcony czas Przewodniczącemu Rady Miasta Marki, Panu Tomaszowi Paciorkowi, który musiał wcześniej opuścić nasze zebranie.

Przez te dwa lata wiele się działo - wyremontowaliśmy i przystosowaliśmy do funkcji remizy budynek użyczony przez Miasto Marki, wyszkoliliśmy kadrę dowódczą i operacyjną, pozyskaliśmy sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla naszej jednostki, powołaliśmy do życia Jednostkę Operacyjno-Techniczną, a aktualnie jesteśmy o krok od włączenia nas do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Staramy się i będziemy starać się nadal, by jeszcze lepiej i skuteczniej służyć mieszkańcom naszego miasta, a także wszystkim tym, którzy będą potrzebować naszej pomocy.

Dołącz do nas
Google+