OSP Marki
Przekaż nam swój 1% podatku

Przekaż nam swój 1% podatku

Tradycyjnie jak co roku zwracamy się do Was z prośbą o przekazanie swojego 1% podatku na rzecz naszej jednostki i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Ochotnicza Straż Pożarna w Markach jak co roku kierują prośbę do wszystkich identyfikujących się ze Związkiem o wspólne zaangażowanie w kampanię „1% podatku na rzecz Związku OSP RP”.

Apel kierujemy przede wszystkim do strażaków ochotników, działaczy oraz członków współdziałających i sympatyków Związku OSP RP. Początek nowego roku 2015 to czas rozliczania przychodów podlegających opodatkowaniu, które nie są z podatku zwolnione, a zostały pozyskane w 2014 roku.

Poniżej zamieszczamy szczegółową instrukcję co zrobić aby Wasz 1% podatku trafił do naszej jednostki OSP:

1. Jako OPP wybierz Związek OSP RP.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, KRS: 0000 116 212, jest organizacją pożytku publicznego. Możesz to sprawdzić zaglądając do serwisu informacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  albo do bazy organizacji pożytku publicznego

2. W zeznaniu podatkowym wpisz:

NR KRS 0000 116 212.

 • PIT-28 poz. 125
 • PIT-36 poz. 308
 • PIT-36L poz. 94
 • PIT-37 poz. 131
 • PIT-38 poz. 57
 • PIT-39 poz. 51

3. Wylicz 1% i wpisz:

W formularzu PIT wnioskowaną kwotę, która nie może przekroczyć 1% rocznego podatku należnego Twojego zobowiązania podatkowego. Może być to kwota mniejsza ale nie większa. Obliczanie podatku nie jest trudne. Należy kwotę podatku należnego pomnożyć przez 0,01 albo podzielić przez 100 i zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Przykładowo, gdy 1% wyniesie 33,53 zł - przekazać należy 33,50 zł. Gdy kwota wyniesie 33,59 zł - przekazać należy również 33,50 zł.

 • PIT-28 poz. 126
 • PIT-36 poz. 309
 • PIT-36L poz. 95
 • PIT-37 poz. 132
 • PIT-38 poz. 58
 • PIT-39 poz. 52

4. Informacje uzupełniające – Cel szczegółowy 1%.

Specjalna pozycja, w której możesz wskazać konkretny cel, na który mają być przekazane pieniądze z Twojego 1% podatku. Zaproponuj naszą Ochotniczą Straż Pożarną. Zastosuj skrót OSP i wpisz jej nazwę oraz dokładny adres włącznie z kodem pocztowym:

OSP w Markach; ul. Duża 1B; 05-270 Marki

 • PIT-28 poz. 127
 • PIT-36 poz. 310
 • PIT-36L poz. 96
 • PIT-37 poz. 133
 • PIT-38 poz. 59
 • PIT-39 poz. 53

5. Informacje uzupełniające – Wyrażam zgodę.

W informacji uzupełniającej jest następna specjalna pozycja, w której możesz wyrazić zgodę na to, by urząd skarbowy przekazał nam Twoje dane (imię, nazwisko, adres i kwotę 1%) Dzięki temu nasza OSP będzie Ci mogła podziękować lub  poinformować Cię też o tym, jak wykorzystała pozyskane środki z 1% podatku. Zaznacz krzyżykiem kwadracik:

 • PIT-28 poz. 128
 • PIT-36 poz. 311
 • PIT-36L poz. 97
 • PIT-37 poz. 134
 • PIT-38 poz. 60
 • PIT-39 poz. 54

6. Informacje uzupełniające – Dodatkowe informacje.

W tej części informacji uzupełniającej możesz podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z Tobą czyli podatnikiem ( telefon, e-mail):

 • PIT-28 poz. 129
 • PIT-36 poz. 312
 • PIT-36L poz. 98
 • PIT-37 poz. 135
 • PIT-38 poz. 61
 • PIT-39 poz. 55

7. Wasze pieniądze dotrą do OSP w Markach  za pośrednictwem Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.

Trzeba prawidłowo wypełnić wszystkie rubryki PIT-u, podpisać zeznanie i złożyć je w urzędzie skarbowym. Wpisanie numeru KRS i kwoty, którą chcesz podarować, jest równoznaczne ze złożeniem „Wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej".

Obowiązku wypełniania wyżej wymienionych pozycji nie mamy. To nasza dobra wola. Ale dzięki niej możemy bezpośrednio wpłynąć na to, do kogo trafią pieniądze z naszych podatków, chociaż w zakresie 1%. W ten sposób OSP w Markach pozyska dodatkowe środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Jak co roku i w tym 2015 ponownie zachęcamy do włączenia się w kampanię: „1% podatku na rzecz Związku OSP RP”, i jednocześnie dziękujemy za dotychczasowe wsparcie.

Dołącz do nas
Google+