OSP Marki
Czas na podsumowania

Czas na podsumowania

Podsumowanie ćwiczeń w ramach praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w mareckich szkołach publicznych.

Jak już informowaliśmy w wielu bieżących relacjach, nasza jednostka OSP działając na zlecenie Urzędu Miasta w Markach, przez cały październik prowadziliśmy ćwiczenia w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w mareckich szkołach publicznych. Ostatnie ćwiczenia zostały przeprowadzone w dniu 29 października, a więc nadszedł już czas by podsumować działania i ocenić ich przebieg.

Główne cele i założenia do prowadzonych ćwiczeń obejmowały między innymi:

 • sprawdzenie poziomu świadomości w zakresie zapoznania osób zatrudnionych z drogami ewakuacyjnymi do rejonu zbiórki na zewnątrz budynku, a także z organizacją i przebiegiem ewakuacji;
 • sprawdzenie znajomości zasad postępowania kadry kierowniczej i osób funkcyjnych w przypadku konieczności ogłoszenia ewakuacji;
 • sprawdzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów szkolnych i ich zgodności ze stanem faktycznym oraz wymaganiami prawnymi w tym zakresie;
 • sprawdzenie poprawności przebiegu ewakuacji;Ustalenie czasu niezbędnego do całkowitego opuszczenia budynku;
 • zapoznanie strażaków jednostki OSP Marki z obiektami, ich otoczeniem, oraz dostępnością sprzętu i środków ochrony ppoż.;
 • sprawdzenie poprawności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez strażaków jednostki OSP Marki w obiektach użyteczności publicznej.

Mając na uwadze komfort psychiczny najmłodszych uczniów, którzy dopiero rozpoczęli naukę co samo w sobie stanowiło dla nich spore obciążenie psychiczne, wszystkie ćwiczenia odbywały się według tego samego, z góry założonego scenariusza:

 • sprawdzenie na podstawie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego warunków ewakuacji z obiektu i prawidłowości lokalizacji wyznaczonego w niej miejsca zbiórki osób na wypadek ewakuacji;
 • ogłoszenie alarmu pożarowego i zarządzenie ewakuacji całości osób znajdujących się w obiekcie;
 • powiadomienie jednostki OSP Marki;
 • sprawdzenie stanów osobowych ewakuowanych i sporządzenie raportu dla straży;
 • dojazd zastępu OSP Marki na miejsce, przeprowadzenie rozpoznania, rozwinięcie i nawodnienie linii głównej, przyjęcie meldunku o sytuacji od Kierującego ewakuacją, przeszukanie budynku celem potwierdzenia ewakuacji wszystkich osób z zagrożonego obiektu;
 • odwołanie alarmu pożarowego i wprowadzenie ewakuowanych do obiektu;
 • omówienie wyników ćwiczeń z Dyrekcją szkoły i Dowódcą OSP Marki.

Łącznie we wszystkich ćwiczeniach wzięło udział 2.468 osób, a w tym:

 • 2.240 dzieci, podopiecznych;
 • 160 nauczycieli, opiekunów grup;
 • 54 pracowników obsługi;
 • 14 pracowników biurowych.

Podsumowując przeprowadzone ćwiczenia i ich przebieg można powiedzieć, że mareckie dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół publicznych doskonale wiedzą jak należy się zachowywać w przypadku ogłoszenia alarmu i konieczności ewakuacji z budynku, a kadra pedagogiczna i pracownicy potrafią doskonale zadbać o ich bezpieczeństwo, tak więc wszyscy zasługują na słowa uznania i oby nabyte w trakcie ćwiczeń umiejętności nigdy nie musiały być wykorzystywane w życiu codziennym.

W imieniu mareckich strażaków chciałbym podziękować wszystkim Dyrektorom szkół, na terenie, których były prowadzone ćwiczenia za pełne zaangażowanie w ich organizację i prawidłowy przebieg. Podziękowania należą się również Kadrze Pedagogicznej oraz pozostałym Pracownikom, którzy przyczynili się do bezpiecznego przeprowadzenia ćwiczeń, oraz należycie zadbali o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Liczymy na to, że tego lub innego typu ćwiczenia praktyczne wejdą na stałe do kalendarza naszych działań, a dzięki nabytym umiejętnościom nasi najmłodsi mieszkańcy będą się czuć bezpiecznie zarówno w trakcie zajęć dydaktycznych jak i również w życiu codziennym potrafiąc właściwie reagować na pojawiające się w ich otoczeniu zagrożenia.

Zapraszamy również dyrekcje i kadrę pedagogiczną mareckich szkół do utrzymania bliskiej współpracy z naszą jednostką przy organizacji innych ćwiczeń, pokazów czy pogadanek tematycznych w zakresie ochrony i bezpieczeństwa przeciwpożarowego obywateli.

Z naszymi wcześniejszymi relacjami z przebiegu ćwiczeń można zapoznać się tutaj:

 • Próbna ewakuacja - Szkoła Podstawowa nr 1 w Markach    [ZDJĘCIA]    [FILM];
 • Próbna ewakuacja - Szkoła Podstawowa nr 2 w Markach    [ZDJĘCIA];
 • Próbna ewakuacja - Szkoła Podstawowa nr 3 w Markach    [ZDJĘCIA]    [FILM];
 • Próbna ewakuacja - Szkoła Podstawowa nr 4 w Markach    [ZDJĘCIA]    [FILM];
 • Próbna ewakuacja - Zespół Szkół nr 1 w Markach                 [ZDJĘCIA]    [FILM];
 • Próbna ewakuacja - Zespół Szkół nr 2 w Markach                 [ZDJĘCIA];
Dołącz do nas
Google+