OSP Marki
Próbna Ewakuacja [#2]

Próbna Ewakuacja [#2]

Próbna ewakuacja w Szkole Podstawowej nr 3 w Markach przy ul. Pomnikowej.

O godz. 13:00 w Szkole Podstawowej nr 3 w Markach włączył się alarm przeciwpożarowy. Dyrekcja wraz z pracownikami szkoły, przeprowadziła ewakuację obiektu na boisko szkolne. Wezwano Straż Pożarną. Po paru minutach na miejsce przybyła Ochotnicza Straż Pożarna z Marek. Dowódca skontaktował się z dyrekcją w celu uzyskaniu informacji o miejscu zagrożenia oraz o stanie ewakuacji osób z obiektu. Pierwsza rota zbudowała linię główną do budynku, druga rota wraz z kierowcą zajęła się zasileniem pojazdu oraz przygotowaniem podręcznego sprzętu burzącego. Obie roty weszły do budynku szkoły. Pierwsza przeszukała lewe skrzydło, a druga przeszukała prawe. Strażacy sprawdzili cały obiekt, od najwyższego piętra do piwnicy, zgłaszając brak osób w budynku. Po sprawdzeniu obecności zarówno uczniów jak i pracowników, stwierdzono, że nikogo nie brakuje. Ewakuacja ludzi z obiektu została przeprowadzona prawidłowo.

Po 30 minutach spotkaliśmy się z Panią Dyrektor SP3 oraz inspektorem Maćkiem Krajewskim w celu omówienia sytuacji oraz postępów w przeszukiwaniu obiektu. Dzieci miały sporą radochę widząc strażaków przeszukujących ich szkołę. Mamy nadzieję, że ta ewakuacja zapadnie im głęboko w pamięć, a gdy dojdzie do prawdziwej sytuacji zagrożenia, będą wiedziały jak się zachować. Dla dzieci to ciekawe doświadczenie, a dla nas powtórka z zasad przeprowadzania ewakuacji oraz prowadzenia działań w obiektach użyteczności publicznej, jak również zasad przeszukiwania pomieszczeń i sprawdzania wyjść ewakuacyjnych.

Po godz. 14 wróciliśmy do koszar.

Dołącz do nas
Google+