OSP Marki
Aby nie szkodzić...

Aby nie szkodzić...

Szkolenie w zakresie budowy i prawidłowej eksploatacji hydrantów.

W trakcie swoich działań musimy pamiętać również o tym by nie wyrządzać zbędnych szkód w mieniu  i majątku nie związanym bezpośrednio z rejonem zagrożenia. Dlatego właśnie, w dniu dzisiejszym pracownicy firmy Wodociąg Marecki Spółka z o.o., odpowiedzialni za sieć hydrantową w naszym mieście, przedstawili i omówili nam szczegółowe zasady dotyczące budowy i prawidłowej eksploatacji hydrantów wykorzystywanych przez nas niejednokrotnie w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych.

W trakcie zajęć mogliśmy zapoznać się z budową hydrantu podziemnego, a także towarzyszącej mu zasuwy odcinającej. Dodatkowo omówiono i zaprezentowano prawidłowe czynności obsługowe, a także omówiono nieprawidłowości w działaniu, które mogą występować i metody radzenia sobie z nimi. Szczerze powiedziawszy, każdy z nas dowiedział się zapewne czegoś nowego, pomimo że już niejednokrotnie miał okazję obsługiwać takie urządzenia.

Niniejszym, w imieniu naszych strażaków, bardzo dziękujemy pracownikom firmy Wodociąg Marecki Spółka z o.o. za ciekawą prezentację i poświęcony czas. Liczymy, że omówione w trakcie spotkania zasady współpracy pomiędzy naszymi instytucjami wpłyną na poprawę stanu sieci hydrantowej na terenie naszego miasta.

Dołącz do nas
Google+