OSP Marki
Zakończenie kursu technicznego

Zakończenie kursu technicznego

Egzamin końcowy szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP jednostek systemowych powiatu wołomińskiego.

Dziś, krótko po godzinie 9:00 rozpoczął się egzamin kończący szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP jednostek systemowych powiatu wołomińskiego.

Tradycyjnie egzamin składał się z dwóch części - teoretycznej, gdzie podczas testu pisemnego kursanci musieli wykazać się wiedzą teoretyczną z zakresu ratownictwa technicznego i zasad BHP, oraz praktycznej w czasie, której mogli pochwalić się nabytymi umiejętnościami w realnym działaniu. Część praktyczna składała się również z dwóch części, z których pierwsza dotyczyła omówienia budowy i zasad obsługi narzędzi hydraulicznych wykorzystywanych w ratownictwie technicznym, natomiast część druga zawierała elementy realnego działania w przypadku zdarzenia drogowego. W tej części egzaminowani, działając w zastępach musieli odpowiednio zorganizować akcję ratunkową z praktycznym wykorzystaniem sprzętu, zgodnie z przedstawionym im przez egzaminatora założeniem taktycznym.

Wszyscy uczestnicy kursu dopuszczeni do egzaminu końcowego uzyskali wyniki pozytywne, czego im gratulujemy i życzymy, aby nabyte w jego trakcie umiejętności przydały się w codziennej służbie. Tym samym nasza jednostka wzbogaciła się o kolejnych dziesięciu druhów z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem do pełnienia służby na rzecz mieszkańców naszego miasta.

Dołącz do nas
Google+