OSP Leszno
Dar życia mazowieckich strażaków

Dar życia mazowieckich strażaków

Artykuł opisuje uroczystość wyróżnienia strażaków i jednostek w programie :Ognisty ratownik- gorąca krew", gdzie w kategorii najaktywniejszy strażak III miejsce zajął druh z OSP Leszno Michał Piotrowski, a w kategorii najaktywniejsza jednostka OSP Leszno zajęła I miejsce.

Artykuł znajduje się w czaspoiśmie "Strażak mazowiecki" Nr 1(91) Styczeń- Luty 2009. Tekst: Marek Ksokowski, zdjęcia: Dariusz Wojnowski, str. 21. Czasopismo znajduje się w archiwum OSP Leszno.

Dołącz do nas
Google+