Z dokumentów wynika, że pionierami i założycielami Szydłowieckiej Straży Ogniowej bo taką własnie nazwę nosiła w 1899rokubyli wybrani na pierwszym Walnym Zgromadzeniu członkowie władz w osobach:

Prezes Zarządu -Edmund Engeman Członkowie Zarządu: Kazimierz Wędychowski Józef Gołaszewski Naczelnik -Zdzisław Mikita Pomocnik Naczelnika Karol Milke Gospodarz Adolf Mańkowski  W skład Komisji Rewizyjnej: Tadeusz Rakowski, Edward Born

Straż została podzielona na 4 oddziały na czele każdego stał naczelnik oddziału i jego zastępca. W skład oddziału wchodziło 20 strażakówa cała straż liczyła 98 ochotników. Dużym wydarzeniem było kiedy 24 sierpnia 1910 roku Zarząd straży zakupił 18 instrumentów dętych i za zezwolenienm Gubernatora Zarządu założono przy straży Orkiestrę, która do tej pory bierze udział we wszystkich uroczystościach państwowych, kościelnych i strażackich.

1.jpg
19 czerwca 1919roku nastąpiło poświęcenie sztandaru zakupionego przez społeczeństwo przy wydatnym poparciu komisarza rządowego władz austriackich i członka straży pożarnej pana czesława Anteckiego. W 1929r zakupiono sikawkę przenośną w firmie "Strażak" w Warszawie 

 2.jpg

 

 

 

 W 1931 umiera pezes Zarządu pan Edmund Engeman. Nowy Zarząd pod przewodnictwe Stefana Węgrzeckiego czyni starania o uzyskanie funduszy na budowę remizy. Uzyskuje je w formie pożyczki od PZU w kwocie 25.000zł

Dnia 8 września 1937 roku w obecności starosty powiatowego pana Stefana Mydlarza, członków Zarządu Powiatowego Straży Pożarnych w Końskich, burmistrza miasta Szydłowca a jednocześnie prezesa OSP, dh Romuald Mrowiński przekazał nowo wybudowaną remizę do użytku służbowego. W sierpniu spłacona została ostatnia rata pożyczki zaciągniętej na budowę remizy z własnych dochodów wpływających do kasy OSP.

4.jpg5.jpg 

Okupacja hitlerowska przerywa działalność straży, sztandar zostaje zniszczony.

 

 

 

 

 W 1941 okupant zezolił na zorganizowanie OSP w Generalnej Guberni, zostało zapisanych i przyjętych 79 osób. Naczelnikiem został Józef Podkowiński. Straż wówczas stała się schronieniem ściganych przez wroga synów Ojczyzny.

W 1945 roku bardzo szybko zorganizowano Walne Zebranie członków OSP, na którym wybrano nowe władze: Stefan Węgrzecki -preze, Franciszek Krzemiński -v-ce prezes Józef Podkowiński -naczelnik Wacław Nowak -zastępca naczelnika Gustaw Strączyński -sekretarz Aleksander Ryszew -skarbnik karol Tomaszewski -gospodarz Michał Setta, Jan Siekiera, Stanisław Górlicki -członkowie  Komisja Rewizyjna: Jan Jaszewski Antoni Romaszewski Franciszek Czyżewski Franciszek Wlazło Stanisław Skrzyński. Praca Zarządu w tym czasie wymagała wiele ofiarności i poświęcenia. Zakupiono motopompę, węże. Organizowano życie kulturalne poprzez prowadzenie sztuk teatralnych prze kółko dramatyczne prowadzone przez Gustawa Strączyńskiego. W następnych latach Zarząd zostaje częściowo zmieniony. Prezesem zostaje Wacław Babicki a naczelnikiem Tadeusz Hubert.

W 1948 roku został ufundowany sztandar. Wręczył go Burmistrz Szydłowca Jan Siekiera pełniącemu obowiązki naczelnika dh Tadeuszowi Hubertowi.  

W 1949 roku obchodzono jubileusz 50 lecia istnienia Straży. W tym czasie rozpoczęto budowę schodów zapasowych i sali teatralnej.

Na Walnym Zebraniu 19 marca 1950 roku wybrano nowy zarząd w składzie: Kazimierz Strzelecki -prezes Jan Siekiera -II prezes Wacław Nowak -naczelnik Aleksander Gelbert -gospodarz Stefan Rzuczkowski -skarbnik Antoni Zaręba -sekretarz Leon Sasin stanisław Skrzyński Wacław Pikiel -członkowie  Komisja Rewizyjna: Antoni Romaszewski -przewodniczący Franciszek Czyżewski Henryk Sasin -członkowie

17 stycznia 1952r Komenda Wojewódzka w Kielcach mianowała Komendantem OSP w Szydłowcu Tadeusza Huberta, który to w 1955 Komendantem Powiatowym. Komendantem OSP zostaje Wacław Nowak a jego zatępc a Bolesław Sadura.

Walne Zebranie w 1959 roku wybrało nowy Zarząd: Jan Siekiera -prezes Franciszek Czyżewski -naczelnik Edward Krzemiński -z-ca naczelnika Adam Zimnicki -sekretarz Stefan Rzuczkowski -skarbnik Jan Ziółkowski -gospodarz Franciszek Wlazło Józef Michnicki Jan Sadura Bolesław Sadura -członkowie  Komisja Rewizyjna:  Eugeniusz Bogacki Stanisław Skrzyński Wacław Czyżewski. W tym składzie władze przetrwały trzy kadencje.  

7.jpg

8.jpg

 

 

 

 

 

Dzięki wytężonej pracy Zarządu kwitnie życie kulturalne straży, powstaje żeńska drużyna młodziezowa, którą zajmuje się dh Eugeniusz Bogacki 

 

 

27 maja obchodzono jubileusz 80 lecia istnienia OSP. Odsłonięto tablicę pamiątkową. Obchody tej uroczystości zapisano na kartach kroniki OSp.

Z dniem 1 czerwca 1972r po nowym podziale administracyjnym kraju powstaje Zawodowa Straż Pożarna w Szydłowcu. Od tej pory działalność OSP powoli zanika. Odchodzą kolejni działacze. 23 maja 1987 roku umiera wieloletni prezes OSP w Szydłowcu dh Jan Siekiera. Od 1987r prezes OSP w Szydłowcu zostaje Adam Zimnicki. Do roku 1989 wyremontowano i wymieniono okna w świetlicy, rozebrano drewnianą nadbudowę postawiono murowaną, zawarto umowę z kinem na dzierżawę pomieszczeń. Poczyniono starania o hipotekę na plac i budynek. W 1998 roku otrzymano akt notarialny na wyżej wymienione -plac i remiza.

10.jpg2 maja 1999r stał się pamiętnym dniem w historii Ochotniczej Straży Pożarnej. W tym dniu członkowie wraz z druhami z bratnich jenostek strażackich, z powiatu szydłowieckiego świętowali 100-lecie istnienia OSP Szydłowiec. Dostojna jubilatka została uhonorowana tablicą pamiątkową; jej członkowie otrzymali nowy sztandar.

 11.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po śmierci prezesa Andrzej Pytlaka w grudniu 2012 roku został wybrany nowy Zarząd OSP Szydłowiec w skład którego weszli: Artur Wiśniewski -prezes Paweł Górski -w-ce prezes naczelnik Andrzej Penkalski -v-ce prezes Lech Erbel -z-ca naczelnika Ireneusz Zagórski -sekretarz Zenon Adamczyk -skarbnik Stanisław Michnicki -gospodarz  Anna Tomczyk -kronikarz

12.jpg

 Obecnie jednostka liczy 69 pełnoprawnych członków oraz 8 członków honorowych. Druhowie OSP Szydłowiec biora udział w zawodach sportowo-pożarniczych zajmując czołowe miejsca tak na szczeblu gminnym jak i powiatowym a Kronika zgłoszona w 2013 r do Konkursu Wojewódzkiego drogą eliminacji zdobyła uznanie i spośród 218 tomów została uznana za wzorową podczas XX Ogólnopolskiego Konkursu Kronik w Ciechocinku.

W sierpniu powstała strona internetowa OSP Szydłowiec www.szydlowiec.osp.org.pl gdzie równiez staramy się zamieszczać na bieżąco sprawy i wydarzenia związane z jednostką. 

Dołącz do nas
Google+