Historia Ochotnicze Straży Pożarnej w Orońsku

Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Orońsku sięgają początku lat dwudziestych XIX wieku. 21 października 1922 roku ogól wsi Orońsko zebrawszy się w tym dniu na zebraniu utworzył Straż Ogniową jednogłośnie wybierając członków Zarządu. Na poszczególne stanowiska zostali powołani: Prezes p. Aleksander Daszewski, Wiceprezes p. Zdzisław Tarnowski, Skarbnik p. Józef Wasiak (zastępca p. Antoni Domagała), Sekretarz p. Jan Malczewski, Członkowie - p. Piotr Białas, p. Władysław Kozakiewicz, p. Adam Szczęsny, p. Piotr Rywacki, Naczelnik p. Adam Pawłowski.

18 Września 1927 roku Ks. Jan Koziński proboszcz parafii Kowala dokonał poświęcenia remizy Straży Pożarnej Ochotniczej w Orońsku, jednocześnie w tym dniu dokonano aktu poświęcenia sztandaru Straży Orońskiej. Sztandar ten zachował się do dnia dzisiejszego posiadając swoje honorowe miejsce w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Orońsku.

Takie były początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Orońsku. Obecnie dzięki jej członkom oraz sympatykom OSP w Orońsku stanowi jedna z najprężniejszych jednostek w powiecie szydłowieckim. Dysponuje trzema wozami bojowymi w tym: Star 244-GBA (659M34) - ciężki samochód gaśniczy GBA 2.5/16 typ wyposażony jest w autopompę, sprzęt gaśniczy, sprzęt łączności, sprzęt ochrony górnych dróg oddechowych, zbiornik na wodę o pojemności 2500 L i działko o wydajności wody 1600 L/min, Star 200-GBA (659M36) - średni samochód gaśniczy ze zbiornikiem na wodę o pojemności 2500 L oraz autopompą o wydajności 1600 L/min wyposażony w sprzęt gaśniczy, sprzęt łączności, maszt oświetleniowy, sprzęt ochronny górnych dróg oddechowych oraz Ford SLRt (659M74) - lekki samochód do ratownictwa technicznego marki Ford ze zbiornikiem na wodę o pojemności 200 L wyposażony jest w sprzęt łączności, zestaw ratownictwa medycznego PSP-R1 i sprzęt hydrauliczny marki HOLMATRO. Budynek remizy OSP w Orońsku posiada cztery boksy garażowe oraz zaplecze socjalne i świetlicę. Ochotnicza Straż w Orońsku jest wpisana do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000170491, skupia 114 członków. Większość z tych osób wchodzi w skład Jednostki Operacyjno-Technicznej, są to członkowie czynnie biorący udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych posiadający właściwe przeszkolenie bojowe (w tym w zakresie pomocy przedmedycznej). Ponadto OSP od 1995 roku wchodzi w skład Krajowego Rejestru Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). W gminie Orońsko stanowi największa jednostkę biorącą udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń.

Dołącz do nas
Google+