Historia powstania OSP „Cukrownia” Sokołów Podlaski
Powstała ona w 1904 roku a jej prezesem był ówczesny Dyrektor Cukrowni Ob. Satalecki. Naczelnikiem jednostki OSP był Ob. Antoni Roman. Członkami Ochotniczej Straży Pożarnej byli pracownicy cukrowni. Wyposażenie tej jednostki stanowiła ręczna pompa i zaprzęg konny. Jednostka brała czynny udział oprócz ochrony zakładu i osady fabrycznej także w gaszeniu pożarów okolicznych miejscowości. W roku 1914 wskutek zamknięcia cukrowni Ochotnicza Straż Pożarna została rozwiązana i dopiero po zakończeniu wojny światowej w 1922 roku została ponownie zorganizowana i działała aż do wybuchu II wojny światowej. W okresie międzywojennym jednostka ta rozwijała się i werbowała coraz to większą ilość członków. W roku 1934 został zakupiony samochód i po odpowiedniej przeróbce dostosowany jako wóz bojowy do potrzeb pożarniczych. W okresie tym OSP rywalizowała z jednostkami w rejonie zajmując kilkakrotnie wysokie miejsce na zawodach i ćwiczeniach. Po drugiej wojnie światowej jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej przy cukrowni notuje dalszy rozwój. Mając długoletnią tradycję, mamy źródło skąd możemy czerpać przykłady właściwego postępowania. Działalność OSP w zakładzie oparta była o Statut OSP ustalony Zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 listopada 1965 roku.
...
Wyposażenie naszej jednostki to samochód gaśniczy wyposażony w autopompę, dwie motopompy, agregat proszkowy APU 250, dwa agregaty śniegowe oraz inny pomocniczy sprzęt. Zakupione również ubrania ochronne i ocieplacze, półpłaszcze nieprzemakalne i półsaperki.
Stan osobowy jednostki wynosi obecnie 27 druhów. Wyszkolenie członków OSP jest dobre. Obecnie posiadamy 3-ch członków straży, którzy ukończyli w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Pożarniczego , kurs IV stopnia oraz 11-tu strażaków otrzymało świadectwo ukończenia kursu I-go stopnia. Szkolenia i ćwiczenia prowadzone są systematycznie podnosząc sprawność jednostki, dzięki temu nasza OSP pod względem operacyjnym zaliczana jest do czołowych jednostek w rejonie.
W okresie przebudowy Cukrowni tj. lata 1956-1959 jednostka OSP otrzymała remizę strażacką, która w późniejszym okresie przestała spełniać swoje zadanie. Przyczyną tego było jej niewłaściwe usytuowanie, a przede wszystkim błędy budowlane. Przez wiele lat budynek remizy nie był właściwie wykorzystywany, gdyż znaczne zwały ziemi wokół budynku powodowały jego zawilgocenie i niszczenie pomieszczeń. Mając na uwadze wykorzystanie tego obiektu Dyrekcja Cukrowni postanowiła doprowadzić remizę do właściwego wyglądu i stanu technicznego, aby spełniała swoją funkcję. Usunięto znaczne ilości ziemi, dokonano odwodnienia budynku, odnowiono pomieszczenia wewnątrz. Przy pracach tych udział brali członkowie OSP, przepracowując 1.240 rbg, co stanowiło znaczny wkład pracy. Dużą aprobatą i uznaniem zarówno społeczności lokalnej jak i władz Straży Pożarnej cieszyły się inne akcje społeczne wykonywane przez członków OSP.
...
Władze państwowe i Związek Straży Pożarnych doceniając ofiarną i pełną poświęcenia pracę naszych druhów w dowód, uznania przyznały w tym czasie 17-tu strażakom odznakę za wysługę lat, 20-tu otrzymało odznaczenia wzorowego strażaka i 16-tu druhów otrzymało brązowe, srebrne i złote medale za zasługi dla pożarnictwa.
Chcę również podkreślić, że 16-tu członków naszej straży było wówczas honorowymi krwiodawcami.
27 sierpnia 1948 roku OSP Cukrowni im. Fr. Malinowskiego otrzymała swój pierwszy sztandar.
...
Naszą ambicją było, jest i będzie dbanie o dobre imię naszej jednostki oraz służba dla społeczeństwa.

Dołącz do nas
Google+