OSP Szkopy

Zebranie sprawozdawcze za rok 2013

W dniu dzisiejszym tj. 25 stycznia w remizie OSP Szkopy odbyło się zebranie sprawozdawcze podsumowujące działania Naszej jednostki w roku 2013.

Nasza jednostka wyjeżdżała do akcji 4 razy, a były to wyjazdy do 2 pożarów i 2 miejscowych zagrożeń. 1 raz braliśmy udział w gminnych ćwiczeniach ratowniczo-gaśniczych które odbyły się na Młynie Zbożowym w Repkach. W 2013 roku 5 Naszych druhów ukończyło kurs podstawowy I i II stopnia OSP oraz 6 druhów ukończyło kurs kierowania ruchem drogowym. 8 czerwca 2013 roku zorganizowano uroczystość 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Szkopach, dokonano także zakupu sprzętu i umundurowania osobistego strażaków przy współudziale środków pochodzących z ZOSP RP: 6 kompletów ubrań specjalnych WUS 4 S/G, 6 hełmów Calisia AK-06/2009, 6 kominiarek WUS 1K, 6 par butów specjalnych Brandbull 006, flary ostrzegawcze 12 sztuk, znak WYPADEK, 2 pałki świetlne, odsysacz do olejów i cieczy Vetter. W 2013 roku odnieśliśmy również sukcesy w zawodach sportowo-pożarniczych - 3 x 1 miejsce: Gminne zawody w Wyrozębach, Powiatowe Zawody w Sokołowie Podlaskim drużyn MDP i OSP.

Najważniejsze plany na rok 2014:
-doposażenie jednostki w sprzęt ratowniczy - zakup m. in. drabiny nasadkowej, Hooligana, topora ciężkiego, rękawic, łopat, szpadli, szczotek, sprzętu do ćwiczeń do zawodów OSP CTIF, itp.;
-udział w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, które odbędą się 8 czerwva 2014 roku w miejscowości Wyrozęby oraz udział w Strefowych Zawodach Sportowo-pożarniczych(1/3 województwa);
-zorganizowanie Pikniku Rodzinnego;
-dalsze szkolenia członków.

Ochotnicza Straż Pożarna w Szkopach skupia 36 członków, w tym 5 honorowych i 4 wspierających.

Dołącz do nas
Google+