OSP Szkopy
50 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Szkopach

50 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Szkopach

8 czerwca 2013 roku w Szkopach odbyły się uroczyste obchody 50. rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Szkopach.

Obchody rozpoczęły się o godzinie 9:45 zbiórką pocztów sztandarowych i strażaków przed remizą OSP Szkopy, następnie wszyscy przemaszerowali do Kościoła pw. Najświętszej Trójcy na uroczystą Mszę świętą, którą koncelebrował proboszcz parafii Repki-Szkopy - ksiądz Andrzej Dryżałowski. Wygłosił on po krótce dość długą i bogatą historię OSP Szkopy. Po Mszy świętej wszyscy udali się ponownie pod remizę OSP Szkopy, tam Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim i dowódca uroczystości starszy kapitan Paweł Dmowski wydał meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości st. bryg. Romanowi Malinowskiemu - Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim, którzy razem dokonali przeglądu pododziałów. Kolejnym punktem uroczystości było wciągnięcie flagi państwowej na maszt i odegranie Hymnu Polski. Poczet flagowy OSP Szkopy w składzie: Łukasz Komar, Dominik Komar i Damian Komar przemaszerował pod maszt, gdzie wciągnięto flagę na maszt a Hymn Polski zagrała Kapela Wuja Krzycha ze Skrzeszewa, która przygrywała strażakom aż do samego końca uroczystości. Następnie druh Michał Protasiewicz przywitał zaproszonych gości: 

-Panią Janinę Ewę Orzełowską - członka Zarządu Województwa Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie;

-Panią Krystynę Mikołajczuk-Bohowicz - Wójta Gminy Repki, członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Repkach;

-Pana starszego brygadiera Romana Malinowskiego - Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim, Komandanta Gminnego ZOSP RP w Repkach;

-Pana Stefana Todoroskiego - Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewózkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego;

-Pana starszego brygadiera w stanie spoczynku Józefa Panasza - byłego Komendanta Powiatowego PSP w Sokołowie Podlaskim;

-Pana Dariusza Stopę - asystenta Posła na Sejm RP Krzysztofa Wawrzyńca Borkowskiego;

-Panią Iwonę Wasilewską - Zastępcę Wójta Gminy Repki;

-Panią Barbarę Mercha - Skarbnika Gminy Repki;

-Pana Adama Czarnockiego - Przewodniczącego Rady Gminy Repki wraz z radnymi;

-Proboszcza parafii Repki-Szkopy - księdza Anrzeja Dryżałowskiego;

-Pana Piotra Żebrowskiego - Prezesa Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim;

-Pana Sławomira Wantusiaka - Prezesa Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie, Oddział Repki;

Po przywitaniu gości nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez najstarszych strażaków OSP Szkopy: dh Antoniego Komara, dh Czesława Kozaka i dh Stanisława Adamczuka, zaś ksiądz proboszcz Andrzej Dryżałowski dokonał poświęcenia tejże tablicy. Po poświęceniu druh Michał Protasiewicz przedstawił rys historyczny OSP Szkopy.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali i odznaczeń druhom OSP w Szkopach:

- Złoty medal Za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:

-dh Stanisław Adamczuk
-dh Jerzy Jacenciuk
-dh Eugeniusz Stokowski
-dh Czesław Kozak
-dh Mieczysław Trendyk
-dh Adam Borysiuk
-dh Adam Komar
-dh Witold Kozak

- Brązowy medal Za zasługi dla pożarnictwa otrzymał:

-dh Seweryn Protasiewicz

- Odznakę "Strażak Wzorowy" otrzymali:

-dh Piotr Kazimierczuk
-dh Sylwester Bujalski
-dh Mateusz Jaszczuk
-dh Dominik Komar
-dh Przemysław Cholewka
-dh Paweł Podniesiński
-dh Konrad Kozak
-dh Paweł Komar
-dh Konrad Baranek
-dh Rafał Kondraciuk
-dh Damian Komar

- Odznakę "Za wysługę 50 lat" otrzymali:

-dh Stanisław Adamczuk
-dh Jerzy Jacenciuk
-dh Mieczysław Trendyk
-dh Eugeniusz Stokowski
-dh Zbigniew Horowicz
-dh Antoni Komar
-dh Czesław Kozak

- Odznakę "Za wysługę 40 lat" otrzymali:

-dh Henryk Suczyński
-dh Edmund Niemczuk
-dh Michał Protasiewicz
-dh Adam Borysiuk

- Odznakę "Za wysługę 30 lat" otrzymali:

-dh Wiesław Kazimierczuk
-dh Andrzej Adamczuk
-dh Wiesław Komar

- Odznakę "Za wysługę 25 lat" otrzymali:

-dh Adam Komar
-dh Jacek Jacenciuk
-dh Leszek Kozak
-dh Krzysztof Trendyk
-dh Witold Kozak
-dh Gabriel Komar
-dh Marian Adamczuk

Po wręczeniu medali i odznaczeń głos zabrała Pani Janina Ewa Orzełowska, która przekazała życzenia i dyplom uznania dla OSP Szkopy od Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika oraz przekazała na ręce Pani Wójt Gminy Repki piękny obraz do Naszej remizy. Następnie Naczelnik OSP Szkopy wraz z druhnami podziękował Pani Orzełowskiej za to wszystko, co do tej pory zrobiła w gminie Repki. List pochwalny od Posła na Sejm RP Krzysztofa Wawrzyńca Borkowskiego przeczytał i przekazał jego asystent Dariusz Stopa. Swoje uznanie wyraził również Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego woj. mazowieckiego Stefan Todorski. Głos zabrał również były Komandant Powiatowy PSP w Sokołowie Podlaskim, st. bryg. w st. spocz. Józef Panasz. Następnie Pani Wójt gminy Repki przekazała piękny obraz do Naszej remizy na ręce Prezesa OSP Szkopy. Druh Michał Protasiewicz przeczytał list z gratulacjami od Prezesa Związku Ochotniczych Straży Pożarnich RP Waldemara Pawlaka. Za zakończenie oficjalnej części uroczystości druh naczelnik OSP w Szkopach Piotr Kazimierczuk podziękował wszystkim sponsorom, gościom, strażakom przybyłym na uroczystść i zaprosił ich na obiad.

Dołącz do nas
Google+