OSP Skrzeszew

Kontrola Gotowości Operacyjnej Jednostki

W imieniu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim, Wydział Operacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim w dniu 13.04.2015 roku przeprowadził kontrolę gotowości operacyjnej Naszej Jednostki.

Kontrola rozpoczęła się o godzinie 14:00 alarmem ogłoszonym na polecenie

kontrolujących za pośrednictwem SKKP PSP w Sokołowie Podlaskim,

poprzez system selektywnego alarmowania DSP.Pierwszym etapem było sprawdzenie trzeźwości ratowników.

Kolejnym elementem poddanym kontroli było sprawdzenie gotowości

operacyjnej ratowników: ilości członków OSP mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych

, poziomu ich wyszkolenia, wyposażenia w odzież specjalną i środki ochrony indywidualnej oraz ekwipunek osobisty.

Nastepnie przystąpiono do sprawdzenia gotowości i stanu technicznego pojazdów,

sprzętu silnikowego i ratowniczego oraz sprzętu łączności.

Całość wymaganej dokumentacji, którą poddano kontroli i weryfikacji.

Ostatnim elementem, z którym przyszło zmierzyć się ratownikom OSP

było przeprowadzenie ćwiczwnia - zgodnie z przyjetym założeniem:

zastęp otrzymał polecenie wykoania zadania i miał do dyspozycji samochód GBA MAN z wyposażeniem.

Wykonanie cwiczenia ocenił zespół inspekcyjny na ocenę bardzo dobra.

Inspekcje gotowości bojowej są corocznie przeprowadzane w jednostce przez zespół inspekcyjny

Komendanta Powiatowego PSP w Sokołowie Podlaskim.

Bardzo dobra ocena z kontroli potwierdza wysoki poziom wiedzy,

wyszkolenia i wyposażenia ratowników naszej jednostki jak też przygotowania do

prowadzenia działań ratowniczo-gasniczych.

Również zespól inspekcyjny podał kilka wskazówek dla strażaków o przygotowaniu sprzęu do zimy, oraz uczulił na akcje

związane z tlenkiem węgla

Gratulacje dla ratowników obecnych na kontroli za profesjonalizm i dyspozycyjność.

Dołącz do nas
Google+