OSP Skrzeszew
Na potrzeby OSP Skrzeszew zakupiono sprężarkę

Na potrzeby OSP Skrzeszew zakupiono sprężarkę

Gmina realizuje zadanie własne z zakresu ochrony przeciwpożarowej poprzez Ochotnicze Straże Pożarne, na które corocznie przeznacza środki finansowe w celu ich wyposażenia, wyszkolenia, utrzymania oraz zapewnienia gotowości bojowej.

Na potrzeby OSP Skrzeszew zakupiono sprężarkę. Zakup zrealizowano w całości ze środków Gminy Repki. Stara sprężarka się rozpadła, a kozty jej naprawy przekraczały jej wartości, w związku z tym zarząd OSP w porozumieniu z Wójtem Gminy Repki podjął decyzję o zakupie nowej.
Sprężarka podniesie gotowości bojową naszej jednostki oraz skróci czas wyjazdu samochodu MAN GBA. Samochód jest cały czas podpięty do sprężarki w celu uzupełniania powietrza w układnie hamulcowym.

Dołącz do nas
Google+