OSP Skrzeszew

Szkolenie LPR

Szkolenie Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz strażaków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) w zakresie współdziałania z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (SP ZOZ LPR). Porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym PSP a SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z dnia 31 lipca 2008 roku.

Podczas szkolenia strażacy zapoznali się z zasadami współpracy ze śmigłowcem LPR, nawiązaniu łączności radiowej z załogą śmigłowca a także jego wyposażeniem jak również przypomnieli sobie zasady przyziemienia śmigłowca i przygotowania lądowiska. Ponieważ najnowszy śmigłowiec będzie odbywał loty również w nocy więc najwięcej skupiono się na działaniach po zapadnięciu zmroku.

Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego stacjonuje na lotnisku w Warszawie, jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce i Europie. Maszyna wyposażona jest w najnowocześniejsze urządzenia nawigacyjne co ułatwia latanie w trudnych warunkach oraz w nocy, oprócz tego wyposażony jest w nowoczesne oświetlenie zewnętrzne a także kamerę termowizyjną i nowoczesny sprzęt medyczny.

Dołącz do nas
Google+