OSP Skrzeszew
Manewry KSRG "Las 2015"

Manewry KSRG "Las 2015"

Pod kryptonimem „las 2015” 12 maja 2015 roku na terenie Nadleśnictwa Sokołów w miejscowości Maliszewa odbyły się ćwiczenia strażackie KP PSP w Sokołowie Podlaskim, jednostek OSP włączonych w do KSRG z terenu powiatu sokołowskiego, oraz jednostek OSP poza KSRG z terenu gminy Kosów Lacki.

W wyniku długotrwałych upałów i braku opadów deszczu istnieje duże ryzyko powstania pożaru lasu. Jednocześnie niesprzyjające warunki meteorologiczne – wiatr momentami silny i porywisty, mała wilgotność ściółki sprzyjają szybkiemu rozwojowi pożaru na terenach leśnych. Pożar powstaje w kompleksie Maliszew gm.Kosów Lacki. Do działań skierowane zostają siły i środki z KP PSP w Sokołów Podlaski oraz podmioty KSRG z terenu powiatu sokołowskiego.

Taki był scenariusz ćwiczeń „Las 2015” organizowanych przez KP PSP w Sokołowie Podlaskim przy współudziale Nadleśnictwa Sokołów. Celem ćwiczeń było:

1) doskonalenie umiejętności prowadzenia, kierowania i koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych na poziomie strategicznym z powołaniem sztabu;

2) sprawdzenie stanu gotowości do działań sił i środków biorących udział w ćwiczeniach;

3) doskonalenie umiejętności organizacji łączności na poziomie strategicznym z powołaniem sztabu;

4) organizacja punktów czerpania wody na naturalnych zbiornikach wodnych, wykorzystanie dostępnego sprzętu do tankowania samochodów;

5) dowożenie wody z punktów czerpania do stanowiska buforu wodnego i przetłaczanie wody z buforu wodnego do stanowisk gaśniczych, stworzenie wydajnego sytemu dowożenia wody z zachowaniem ciągłości podawania wody na front pożaru.

Dołącz do nas
Google+