Historia OSP Repki

Początki istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Repkach sięgają 1912 roku, ale zorganizowaną formę jednostka przyjęła w roku 1918. Na początku wyposażenie było bardzo skromne - drewniana szopka, drewniane i żelazne beczki, wozy konne i konie udostępniane przez członków straży. W 1926 roku wybudowano pierwszą remizę i wykopano zbiornik, którego boki były wyplecione faszyną (rózgami).

Krótka przerwa w działalności straży to okres początku II wojny światowej, ale już w 1940 roku strażacy skompletowali skromny sprzęt i służyli pomocą i ratunkiem mieszkańcom. W 1946 roku wybudowano lepszy zbiornik, w roku 1958, w miejsce starej, została wybudowana nowa remiza, natomiast pierwszy samochód jednostka zakupiła z własnych funduszy w 1952 roku. Strażacy, by mieć środki na swoją działalność, organizowali zabawy, zbiórki wśród mieszkańców typu: "po kolędzie", "Herody", "po Cyganach" oraz wystawiali przedstawienia zwane "komedyjkami". W latach 60-tych XXw. w remizie strażackiej działało kino.

Przez wszystkie lata straż pożarna w Repkach rozwijała się bardzo prężnie dzięki strażakom - ochotnikom, którzy nie szczędzili wysiłków i czasu, by służyć mieszkańcom i pomagać w czasie zagrożeń. Pierwszym prezesem straży był właściciel majątku w Mołomotkach - Bolesław Zawadzki, a po nim kolejno sprawowali funkcje prezesa: Tadeusz Dernałowicz - właściciel majątku w Repkach, Józef Kuc, Stanisław Żałobka, Witold Żałobka i obecnie Jan Stasiuk.

Komendantami i naczelnikami jednostki byli kolejno: Paweł Czorniej, Adam Żałobka, Stanisław Stasiuk, Stanisław Żałobka, Kazimierz Paczuski, Ludwik Bartosiak, Stanisław Chałupka, Stanisław Steć, Feliks Stasiuk, Jan Stasiuk i obecnie Grzegorz Sosna.

Na początku lat 90- tych w remizie strażackiej wybuchł pożar i spowodował dużo zniszczeń, ale w ciągu dwóch lat strażnica została odbudowana i obecnie jest jeszcze większa niż poprzednia.
Od 1995 roku OSP w Repkach należy do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego i cały czas się rozwija. Jednostka jest wyposażona w 2 samochody i nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Dzięki środkom zewnętrznym, w 2011 roku remiza została wyremontowana i odnowiona, a plac wokół dobrze i estetycznie zagospodarowany, co zwiększa atrakcyjność strażnicy.

Dołącz do nas
Google+