OSP Repki
Nowy sprzęt ratownictwa technicznego

Nowy sprzęt ratownictwa technicznego

Holmatro

 

Zasoby Ochotniczej Straży pożarnej w Repkach nie były ubogie, ale powiększyły się o dodatkowy sprzęt – lekki zestaw ratownictwa drogowego. Jest to zestaw służący do wydobywania osób poszkodowanych zakleszczonych w pojazdach lub pokonywania trudnych, stalowych przeszkód dla ratowania życia i mienia ludzkiego. Dzięki niemu niesienie pomocy będzie łatwiejsze i skuteczniejsze.


Zakup lekkiego zestawu ratownictwa drogowego dla OSP Repki dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Część kosztów pokryto ze środków własnych.

Dołącz do nas
Google+