OSP Ceranów
Zebranie Sprawozdawcze za 2014rok

Zebranie Sprawozdawcze za 2014rok

Dnia 07.02.2015r o godzinie 19.00 w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło się walne zebranie za 2014 rok.

Porządek zebarnia:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał
i wniosków.
3. Przyjęcie porządku zebrania
4. Sprawozdanie z działalności
5. Sprawozdanie finansowe.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
8. Dyskusja.
9. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
11. Wolne wnioski.
12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
13. Zakończenie zebrania.

W 2014 roku nasza jednostka brała udział w 29 akcjach Ratowniczo-Gaśniczych 

Dołącz do nas
Google+