OSP Radomyśl
85 LAT OSP RADOMYŚL

85 LAT OSP RADOMYŚL

3. maja 2013 r. w Radomyśli swoje święto obchodzili strażacy z gminy Wiśniew. Okazją do świętowania był jubileusz 85- lecia powstania jednostki połączony z Gminnym Dniem Strażaka. Podczas obchodów jubileuszu druhny i druhowie otrzymali gratulacje i podziękowania od władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Najbardziej zasłużonych uhonorowano odznaczeniami.

Strażackie święto rozpoczęło się Mszą świętą w kościele parafialnym w Radomyśli sprawowaną przez ks. proboszcza Mieczysława Pociejuka. Po nabożeństwie strażacy, delegacje i poczty sztandarowe, a także zaproszeni goście przemaszerowali do ZO w Radomyśli, gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości.

Część oficjalną rozpoczął druh Antoni Wiszniewski, po czym dowódca uroczystości – druh Wojciech Grzegorczyk złożył meldunek Wiceprezesowi ZOW ZOSP RP Województwa Mazowieckiego – druhowi Stefanowi Todorskiemu. Następnie gości przywitał Wiceprezes Zarządu OSP Radomyśl – druh Józef Orzyłowski, a kronikarz OSP Radomyśli przedstawił historię jednostki – jubilatki.

Uroczystość w Radomyśli zaszczycili m.in.: Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego – druh Stefan Todorski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Siedlcach – druh Mirosław Bieniek, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wiśniewie – druh Krzysztof Kryszczuk, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach – mł. bryg. Waldemar Rostek, Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Siedlcach – druh Rafał Dmowski, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej OW ZOSP RP Województwa Mazowieckiego – druh Józef Orzyłowski, Komendant Gminny ZOSP RP w Wiśniewie – druh Szczepan Jastrzębski, Zastępca Wójta Gminy Wiśniew – druh Jan Romańczuk, Dyrektor ZO w Radomyśli – Beata Wiszniewska, prezesi i druhowie z jednostek OSP gminy Wiśniew.

Kolejnym punktem uroczystości była ceremonia wręczenia medali i odznaczeń zasłużonym druhom.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2013 roku druh Szymon Salamończyk został odznaczony Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP medale “Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:

Złoty Medal:
- Okniński Kazimierz syn Michała,
- Radomyski Stanisław syn Wojciecha,
- Wiszniewski Antoni syn Wacława,
- Pogonowski Mieczysław syn Ferdynanda,
- Chromiński Henryk syn Eugeniusza,
- Krasuski Andrzej syn Stanisława,

Srebrny Medal:
- Jastrzębski Krzysztof syn Tadeusza,
- Olszewski Grzegorz syn Zdzisława,
- Bucek Marek syn Zdzisława,
- Jerzykowski Andrzej syn Jana,
- Kędzierski Sławomir syn Stanisława,

Brązowy Medal:
- Foryszewski Kazimierz syn Jana,
- Lipiński Mariusz syn Jerzego,
- Krasuski Radosław syn Józefa,
- Okniński Jerzy syn Romana,

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP odznakę “Strażak Wzorowy” otrzymali:

- Wiśniewska Agata córka Janusza,
- Krasuski Piotr syn Józefa,
- Chromiński Kamil syn Jana,
- Borkowski Artur syn Franciszka,
- Koziestański Daniel syn Waldemara,
- Chromiński Tomasz syn Franciszka,
- Jastrzębski Jan syn Mariana,

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wiśniewie przyznało odznakę „Za wysługę lat” następującym druhom:

- Radomyski Andrzej syn Władysława – 70 lat,
- Remiszewski Stanisław syn Jana – 65 lat,
- Nowiński Jan syn Józefa – 60 lat,
- Sawicki Stanisław – syn Kazimierza – 55 lat,
- Wyczółkowski Stanisław syn Wacława – 50 lat,
- Krasuski Władysław syn Władysława – 50 lat,
- Kantowicz Andrzej – 30 lat OSP Wiśniew,
- Jasiński Waldemar – 35 lat OSP Łupiny,
- Michałowski Bogdan – 25 lat OSP Łupiny,
- Bednarczyk Jan – 20 lat OSP Łupiny,
- Jastrzębski Jacek – 15 lat OSP Łupiny,
- Przeździecki Karol – 10 lat OSP Łupiny,
- Bednarczyk Karol – 10 lat OSP Łupiny,
- Grzyb Szymon – 5 lat OSP Łupiny,
- Nowak Michał – 5 lat OSP Łupiny,
- Żurawski Paweł – 5 lat OSP Łupiny
- Przeździecki Piotr – 5 lat OSP Łupiny
- Jastrzębski Tomasz – 5 lat OSP Łupiny
- Sobiczewski Adam – 5 lat OSP Łupiny.
- Wrona Adam – 5 lat OSP Łupiny,

Odznakę Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza otrzymali:

- Nowiński Piotr – Srebrna
- Izdebski Sławomir – Srebrna
- Druh Jastrzębski Kamil – Srebrna
- Ostrowski Przemysław – Brązowa
- Borkowski Albert – Brązowa
- Łukasik Piotr – Brązowa
- Orzełowski Mariusz – Brązowa
- Orzyłowski Dawid – Brązowa
- Borek Łukasz – Brązowa
- Dołęga Radosław – Brązowa
- Tchórzewski Patryk – Brązowa
- Okniński Kamil – Brązowa
- Borkowski Michał – Brązowa
- Gryczka Artur – Brązowa
- Okniński Mariusz syn Jerzego – Brązowa
- Okniński Adam – Brązowa
- Jastrzębski Szymon – Brązowa
- Okniński Ireneusz – Brązowa

Uchwałą Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 18 marca 2013 roku za długoletnie oddawanie krwi nadało odznakę zasłużony „Honorowy Dawca Krwi” druhom:

- Kordysowi Michałowi – OSP Wiśniew
- Woźniakowi Konradowi – OSP Wiśniew

Po wręczeniu medali i odznaczeń, w imieniu wszystkich odznaczonych, głos zabrał druh Szymon Salamończyk, który podziękował za docenienie pracy jaką wykonują społecznie strażacy ochotnicy. Następnie głos zabrali: druh Stefan Todorski, druh Mirosław Bieniek, mł. bryg. Waldemar Rostek, druh Krzysztof Kryszczuk oraz druh Szczepan Jastrzębski. W swoich wystąpieniach zaproszeni goście składali gratulacje jubilatce – OSP Radomyśl. Zarządowi jednostki oraz wszystkim druhom życzono sukcesów, szerokich perspektyw rozwoju, wytrwałości i takiej samej ilości powrotów z akcji, co wyjazdów.
Ponadto wójt gminy Wiśniew – Krzysztof Kryszczuk wręczył prezesowi OSP Radomyśl – druhowi Arturowi Remiszewskiemu „talon” na deskę ortopedyczną, pasy karabińczykowe oraz stabilizator głowy, a druh Szczepan Jastrzębski – w imieniu OSP Stare Okniny – wręczył druhowi Józefowi Orzyłowskiemu pamiątkowy hełm strażacki.

Część oficjalną zamknął druh Antoni Wiszniewski, który podziękował za uczestnictwo w uroczystościach obchodów 85-lecia OSP Radomyśl oraz Gminnych Obchodach Dnia Strażaka gminy Wiśniew. W imieniu gospodarzy uroczystości zaprosił wszystkich druhów i gości na piknik strażacki.

Dołącz do nas
Google+