OSP Skaryszew
„MŁODZIEŻOWA AKADEMIA PIERWSZEJ POMOCY”

„MŁODZIEŻOWA AKADEMIA PIERWSZEJ POMOCY”

Od 16 styczna do 16 lipca 2013r, OSP w Skaryszewie realizuje program MŁODZIEŻOWA AKADEMIA PIERWSZEJ POMOCY

„MŁODZIEŻOWA AKADEMIA PIERWSZEJ POMOCY” to innowacyjny projekt edukacyjno-wychowawczy skierowany do członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy Jednostce OSP Skaryszew oraz zainteresowanej udziałem w projekcie młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu naszego miasta. Młodzież odczuwa potrzebę poznania i świadomego, rzetelnego nauczenia się zachowań w przypadkach zagrożenia życia, technik ratowniczych i podstawowej wiedzy medycznej. Dlatego też OSP Skaryszew wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat proponuje warsztaty z kwalifikowalnej pierwszej pomocy prowadzone pod okiem doświadczonych instruktorów. Projekt łączy zainteresowania młodych strażaków z działalnością praktyczną w dziedzinie ratownictwa medycznego. Projekt w dużej mierze będzie opierał się na samodzielnej pracy jego uczestników. Wiedza zdobyta podczas I etapu realizacji projektu będzie wykorzystywana w dalszej części programu, kiedy to młodzi ludzie będą dzielić się swoimi doświadczeniami z rówieśnikami i społecznością lokalną. Poprzez pogadanki, prezentacje multimedialne, samodzielnie przygotowywane inscenizacje udzielania pierwszej pomocy, pokazy sprzętu ratowniczego, biwak integracyjny młodzi ludzie będą kształtować swoją osobowość, rozwijać samodzielność i umiejętność współpracy w grupie. Projekt zaspokaja także potrzebę samorealizacji młodzieży uczestniczącej w zaplanowanych działaniach, które akcentują takie wartości jak: odpowiedzialność za drugiego człowieka, wrażliwość i otwartość na otaczający nas świat. Uczestnicy przedsięwzięcia będą mieli okazje współpracować z innymi służbami zapewniającymi bezpieczeństwo na terenie naszego miasta (Policja, Zarządzania Kryzysowego). Projekt inspiruje młodzież do podejmowania działań na rzecz społeczeństwa lokalnego, organizując pokazy oraz inscenizacje również dla osób, które nie uczestniczą bezpośrednio w przedsięwzięciu, wykorzystując w tym celu sprzęt ratowniczy oraz audiowizualny. Projekt obejmuje cykl 15 spotkań edukacyjnych, odbywających się w remizie strażackiej w Skaryszewie oraz inne imprezy towarzyszące realizacji projektu. Zajęcia prowadzone będą społecznie. Projekt zwraca także uwagę na tradycje lokalnego środowiska, jaką jest przynależność do największej rodziny społecznej w naszym mieście - Jednostki OSP Skaryszew.

Dołącz do nas
Google+