OSP Skaryszew
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA 2012 ROK

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA 2012 ROK

W dniu 2 luty 2013 roku, w Remizie OSP Skaryszew odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2012 rok.

Na zebranie przybyli: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu dh. Andrzej Szczych, Dyrektor Biura Terenowego ZOSP RP w Radomiu dh. Tomasz Siczek, Pan Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu mł.bryg. Paweł Frysztak, Radna powiatu radomskiego Pani Teresa Majkusiak, Naczelnik Wydziału operacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Radomiu mł.bryg. Robert Prokop, D-ca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Radomiu, bryg. Sławomir Podsiadły, Wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP dh. Henryk Słomka, Prezes Banku Spółdzielczego w Skaryszewie Pani Danuta Wilanowicz, oraz Radny Powiatowy dh. Mirosław Sienkiewicz. Zebranie rozpoczęło się punktualnie tradycyjnie marszami w wykonaniu naszej Orkiestry Dętej. Następnie Prezes dh. Marek Karolak otworzył zebranie i powitał przybyłych gości. Następnie uczczono minutą ciszy zmarłych strażaków. Sprawozdania z działalności OSP, działalności JOT i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przedstawił Naczelnik OSP w Skaryszewie dh. Paweł Tuzinek, następnie sprawozdanie z działalności orkiestry przedstawił Kapelmistrz dh. Tomasz Góźdź, swoje sprawozdania przedstawili także w imieniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dh. Norbert Marcula, oraz sprawozdanie finansowe, Skarbnik OSP, dh. Donat Wilanowicz.W sprawozdaniach podsumowaliśmy ubiegły 2012 rok, zaplanowaliśmy nowe wyzwania na 2013, otrzymaliśmy słowne wsparcie wszystkich zaproszonych gości w naszych planach. Jako Zarząd zapewniliśmy, iż dołożymy wszelkich starań, aby to, co zaplanowaliśmy w Planie Działalności na 2013 rok wykonać w 100 procentach. W imieniu Zarządu chcę wszystkim podziękować za wiele ciepłych słów pod adresem naszej Jednostki, pod adresem działalności operacyjnej, kulturalnej, pod adresem Orkiestry Dętej oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Dołącz do nas
Google+