OSP Gózd
 I Powiatowe Zawody Pożarnicze Jednostek OSP z Zakresu Ratownictwa Medycznego „Radom 2013"

I Powiatowe Zawody Pożarnicze Jednostek OSP z Zakresu Ratownictwa Medycznego „Radom 2013"

Wygrana OSP Gózd w I Powiatowych Zawodach Pożarniczych Jednostek OSP z Zakresu Ratownictwa Medycznego „Radom 2013"

Zawody rozpoczeły się o godzinie 11.00. Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Radomiu Druh Andrzej Szczych przywitał wszystkich zawodników i życzył im powodzenia. Natępnie Główny Sędzia zawodów Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Radomiu Druh Robert Prokop przedstwił zawodnikom regulamin zawodów i rozpoczął konkurs.
W zawodach uczestniczło 5 drużyn: OSP Pionki, OSP Skaryszew, OSP Ruda Mała, OSP Gózd, OSP Jedlińsk. Drużyny startowały wg. wylosowanej wcześniej kolejnści. Na pierwszy rzut poszła drużyna z OSP Pionki, gdzie w składzie znalazły się dwie druhny. Następnie OSP Ruda Mała i kolejno OSP Skaryszew, OSP Jedlińsk a na końcu OSP Gózd.
Każda z drużyn miała do pokonania 4 konkurencje. Na początek drużyny musiały wyciągnąć osobę tonącą z zalewu i udzielić poszkodowanej osobie pomocy przedmedycznej. Drugą konkurencją był test wiedzy z zakresu Ratownictwa Medycznego. Podczas trzeciej konkurencji każda druzyna losowała działania taktyczne do wykonania. Drużyna z OSP Gózd miała osobe poszkodowaną nieprzytmną ale z zachowanymi funkcjami życiowymi. Zawodnicy musieli ocenić stan poszkodowanego, przeprowadzić kontrolę ABC. Następnie umieścić poszkodowanego na desce ratunkowej i przetransportować do punktu medycznego po wyznaczonym torze przeszkód. Ostatnią, czwartą konkurencją (wg. zawodników najtrudniejszą) była ewakuacja osoby poszkodowanej z wraku samochodu. Zawodnicy mieli za zadanie sprawdzić stan poszkodowowanego, usztywnić złamaną nogę oraz wyciągnąć poszkodowanego z samochodu, a nastepnie przetransportować do punktu medycznego.
Nad wszystkim konkurencjami czuwali sędziowie. O wygranych w zawodach decydcował czas i precyzja wykonania zadania.
Po krotkiej przerwie, podczas których liczone były punkty, oraz po oficjalnym ropoczęciu VII Pinkniku Strażackiego ogłosozno wyniki.
I tak:
I miejsce zajeła drużyna z OSP Gózd w składzie: Artur Marczykowski, Jacek Tkaczyk, Łukasz Tkaczyk oraz Mariusz Tkaczyk.
II miejsce zajeła drużyna z OSP Jedlińsk.
III miejsce zajeła drużyna z OSP Pionki.
IV miejsce zajeła drużyna z OSP Ruda Mała.
V miejsce zajeła drużyna z OSP Skaryszew.
Nagrody wręczali m.in.Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu mł. bryg. mgr inż. Paweł Frysztak, Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Radomiu Druh Andrzej Szczych, Członek Zarządu Głównego Związku OSP RP Druh Zbigniew Gołąbek.Gratulacje zwycięskiej drużynie złożył również Wojt Gminy Gózd Adam Jabłoński.
Po wręczeniu nagród na dobre rozpoczął sie VII Piknik Strażacki.
Wszystkim drużynom gratulujemy!

Dołącz do nas
Google+