Historia Jednostki

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie sięga początków XX wieku.W 1906 roku założona zostaje pierwsza jednostka Ochotniczej Staży Pożarnej. Jej twórcami i fundatorami byli najbardziej zacni i wpływowi mieszkańcy Nadarzyna. Początkowo Staż mieściła się w drewnianej szopie obok domu organisty, przy nadarzyńskim kościele. Jednym z założycieli i pierwszym naczelnikiem był Filip Orlański, prezesem Józef Kotarski. Zorganizowani i umundurowana Straż liczyła w pierwszym etapie 36 członków i 42 sympatyków. W 1915 roku ustępujące wojska carskie zniszczyły remizę i sprzęt. Przystąpiono do ponownego organizowania straży, co udało się dzięki pomocy miejscowej społeczności. W 1918 roku członkowie straży brali udział w rozbrajaniu Niemców. W 1921 roku przystąpiono do budowy murowanej remizy, na Nadarzyńskim rynku. W 1938 roku Straż Pożarna otrzymała pierwszy sztandar ufundowany przez społeczeństwo Nadarzyna. Sztandar ten został zniszczony przez podczas II wojny światowej, a nowy ponownie ofiarowany przez mieszkańców, z wizerunkiem Św. Floriana przetrwał do dziś.W latach okupacji hitlerowskiej strażacy działali w konspiracji. Narażając życie ukrywali sprzęt gaśniczy. Powojenną działalność Straż Pożarna rozpoczęła w 1947 roku. Powołano nowy zarząd, kompletowano i modernizowano sprzęt. W 1962 roku postanowiono zbudować w czynie społecznym nową, większą strażnicę. Nowy budynek oddano do użytku Ochotniczej Straży Pożarnej w 1972 roku. W 1974 roku przystąpiono do organizowania młodzieżowych drużyn pożarniczych harcerskich, a organizatorem i opiekunem był i jest niezmiennie do dziś dnia Pan Leon Giżycki.W 1981 roku Zarząd Główny ZOSP odznaczył Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa OSP Nadarzyn, za 75-letnią chlubną i owocną działalność społeczną w służbie pożarniczej. Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie, od chwili powstania brała czynny i ofiarny udział zarówno w gaszeniu pożarów, jak i w życiu społecznym Nadarzyna. OSP oprócz modernizacji sprzętu, szkolenia i działalności bojowej prowadzi też działalność kulturalno - oświatową, wspólnie z hufcem ZHP.Przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie powstała i dynamicznie rozwija się Gminna Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej. Dyrygentem niezmiennie od momentu powstania orkiestry w 1998 roku jest Mirosław Chilmanowicz. Obecnie liczy ona 45 muzyków. Orkiestra swoimi występami z wciąż poszerzającym się repertuarem uświetnia i tworzy oprawę muzyczną imprez gminnych, bierze udział w przeglądach i konkursach. Straż posiada obecnie 3 samochody bojowe. Nadarzyńska OSP jest jednostka wchodzącą w skład krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W 2006 roku OSP Nadarzyn obchodziła 100-lecie swego istnienia, z tej okazji 11 czerwca 2006 r. odbyły się uroczystości jubileuszowe, które rozpoczęły się otwarciem nowej strażnicy.

Dołącz do nas
Google+