RYS HISTORYCZNY

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Sochocinie powstała w 1905 roku. Seria pożarów jaka nawiedziła powiat płoński skłoniła władze carskie do wydawania zezwoleń na powoływanie w poszczególnych miejscowościach straży ogniowych. W czasie tym zezwolenia uzyskały: Płońsk, Nowe Miasto i Sochocin. W okresie porewolucyjnym były to jedyne organizacje na jakie zezwolono polskiemu społeczeństwu. Sochocińscy strażacy, wzorem kolegów z innych miejscowości , nie tylko dzielnie gasili pożary lecz również prowadzili ożywioną działalność społeczno – kulturalną o głębokich treściach politycznych. Zebrania towarzyskie, bale i przedstawienia amatorskie były tylko formami realizacji zasadniczego celu, jakim było rozbudzenie i utrzymanie ducha narodowego. W okresie pierwszej wojny światowej działalność straży ogniowej została przerwana. Po zakończeniu działań wojennych bardzo szybko wznowiono działalność. Dzięki staraniom strażaków  i miejscowego społeczeństwa w 1926 roku zostały pozyskane instrumenty muzyczne i swoje próby rozpoczęła orkiestra dęta. W tym czasie znacznie wzrosła liczba członków OSP Sochocin ( wówczas straży ogniowej). Działalność orkiestra kontynuowała praktycznie do 1970 roku. W dniu 26 października 1936 roku spisano akt erekcyjny i rozpoczęto budowę strażnicy z uwagi na fakt, że zajmowane wówczas  pomieszczenia w żaden sposób nie nadawały się do realizacji statutowych obowiązków ciążących na strażakach.
Po zakończeniu II wojny światowej dobudowano garaż z uwagi na fakt pozyskania samochodu pożarniczego STAR 25. W latach późniejszych wyposażono jednostkę  
w samochud pożarniczy ŻUK A – 15, a po dobrym udziale w Strefowych Zawodach – Sportowo Pożarniczych w Białymstoku, (Naczelnikiem był Ryszard Grabowicz) pozyskaliśmy samochód pożarniczy STAR 244,  zaś w 1981 roku sprowadzono do jednostki nowy samochód  marki JELCZ GCBA 6/32, który po karosarzu funkcjonuje na wyposażeniu OSP Sochocin do dziś. W 1970 roku jednostce ufundowano nowy sztandar. W latach 1970 – 1990 strażacy aktywnie biorą udział w zawodach sportowo – pożarniczych różnej rangi zajmując czołowe lokaty.
    
W 1995 roku walne zebranie OSP Sochocin powołuje nowy zarząd w skład którego wchodzą:
Tadeusz Lipiński - Prezes OSP Sochocin
Kazimierz Cieplik - Wiceprezes OSP Sochocin
Zbigniew Grabowicz - Naczelnik OSP Sochocin
Waldemar Podgórski - Z-ca Naczelnika
Beata Grabarczyk – Tomaszewicz - Skarbnik OSP Sochocin
Grzegorz Zientarski - Sekretarz OSP Sochocin.
W tym roku rozpoczyna się dynamiczny rozwój OSP. Jednostka zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa – Gaśniczego. Zostaje podjęta uchwała w sprawie budowy nowej strażnicy. Wmurowanie aktu erekcyjnego nastąpiło w dniu 15 maja 1996 roku, a uroczyste oddanie obiektu do użytkowania odbyło się w dniu 12 września 1997 roku. W tym też dniu jednostce ufundowano nowy sztandar z orłem w koronie.
W czerwcu 1997 roku staraniem Wójta Gminy mgr Tomasza Wiktorowicza i przychylności Ministra Spraw Wewnętrznych dr Zbigniewa Siemiątkowskiego pozyskano instrumenty muzyczne. W błyskawicznym tempie reaktywowano orkiestrę dętą, która w składzie 30 osobowym oficjalnie zadebiutowała na otwarciu strażnicy.
    
Od 1997 roku rozpoczyna się okres wyposażenia jednostki w specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Zwiększa się mobilność jednostki, zostaje zakupiony samochód Lublin II, motopompa i inny sprzęt ratowniczy. Następnie kupiono nowy samochód Lublin III, wyposażony w urządzenie szybkiego natarcia ze zbiornikiem wodnym 600 L, agregatem prądotwórczym, masztem oświetleniowym, pompą szlamową i innym sprzętem pożarniczym.    Dla upamiętnienia 100 – lecia działalności OSP w Sochocinie, kiedy członkami Zarządu byli:
Zbigniew Grabowicz  - Prezes
Kazimierz Cieplik  - Wiceprezesa
Tadeusz Lipiński  - piastujący godność Honorowego Prezesa
Waldemar Podgórski  - Naczelnik
Beata Grabarczyk – Tomaszewicz - Skarbnik
Grzegorz Zientarski - Sekretarz
z inicjatywy dh Waldemara Podgórskiego przy wsparciu członków
Zarządu  i zaangażowaniu druhów jednostki wzniesiono figurę św. Floriana – patrona strażaków, którą poświęcił proboszcz parafii ks. Czesław Stolarczyk wraz z wikarym ks. Leszkiem Smolińskim w miesiącu maju 2005 roku.
    
Zarząd jednostki duży nacisk kładzie na wyszkolenie i umundurowanie specjalistyczne druhów. Z czasem wyodrębniona zostaje grupa strażaków – ratowników przeszkolona  w następujących specjalnościach:
ratownictwo techniczne (drogowe),
ratownictwo medyczne,
ratownictwo w zakresie działań powodziowych,
z zakresu współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym,
sternicy motorowi,nurkowie.
W 2008 roku włączono nas do Kompanii Powodziowej „Płońsk”. W czasie powodzi w 2010 roku braliśmy udział w akcji powodziowej na Wiśle za Płockiem i Piasecznie oraz lokalnych podtopieniach. W latach ubiegłych w Czerwińsku nad Wisłą i Pułtusku.
    
Obecnie jednostka liczy 70 druhów. Na uwagę zasługuje zaangażowanie młodzieży. Strażacy biorą aktywny udział w uroczystościach państwowych i kościelnych. Dzięki pomocy mieszkańców naszej gminy mogliśmy zakupić 2 –a aparaty powietrzne wraz z maskami.
    
Ochotnicza Straż Pożarna w Sochocinie od wielu lat na trwale wrosła w życie lokalnej społeczności. Jej zasługi trudno wymienić. Wielokrotnie strażacy z narażeniem własnego życia ratowali mienie innych ludzi.
Postawa druhów OSP Sochocin przyczyniła się do wzrostu ich autorytetu w lokalnym społeczeństwie.

Dołącz do nas
Google+