OSP Słubice
Akcja przeciwpowodziowa

Akcja przeciwpowodziowa

Ciągle wzrastający poziom wody na Wiśle oraz przesuwająca się w kierunku Włocławka fala kulminacyjna spowodowała podjęcie działań mających na celu zapobiegnięcie powtórki z roku 2010.

Zgodnie z wytycznymi oraz podjętymi decyzjami, od dzisiejszego poranka na wałach wzdłuż Wisły poruszają się patrole Ochotniczych Straży Pożarnych. Od godziny 8:00 do godziny 16:00 służbę pełniła nasza jednostka, kolejną służbę przejęliśmy od godziny 22:00 i trwać ona będzie, aż do godziny 6:00 rano.

W czasie działań w Słubicach na terenie przy szkole podstawowej ulokowana została jedna z kompanii odwodowych PSP, która ma stanowić zabezpieczenie w razie wystąpienia powodzi lub poważnego zagrożenia. W skład kompanii wchodzi ponad 100 osób wyposażonych m.in. w łodzie, wysokowydajne pompy oraz sprzęt niezbędny do umacniania wałów.

W godzinach popołudniowych z wizytą do Słubic udał się Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz wraz z Komendantem Wojewódzkim PSP nadbrygadierem Gustawem Mikołajczykiem, dokonali przeglądu zgrupowanej w Słubicach kompanii, a następnie wspólnie z Prezesem jednostki OSP Słubice - Markiem Tarką, Naczelnikiem - Krzysztofem Dobaczewskim oraz Komendantem Miejskim PSP w Płocku - Krzysztofem Frączkowskim dokonali oględzin stanu wałów przeciw powodziowych na terenie gminy Słubice. W czasie przeglądu wałów obecny był również Sekretarz jednostki - Michał Dylicki. Podczas trwania inspekcji udało się zlokalizować przesiąk wału i podjęto natychmiastowe działania mające na celu jego uszczelnienie. W tych działaniach również brała udział nasza jednostka. Przesiąk nie stanowi większego zagrożenia, ale nie można bagatelizować żadnych tego typu rzeczy.

Podczas wszystkich działań nasza jednostka ściśle współpracowała z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej, Zarządzania Kryzysowego oraz Policji.

Dołącz do nas
Google+