OSP Słubice
Walne zebranie w naszej jednostce

Walne zebranie w naszej jednostce

W sobotę, 1 lutego w sali strażnicy jednostki odbyło się uroczyste walne zebranie sprawozdawcze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach.

Na zebranie przybyło wielu zaproszonych gości: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – Karol Podleśny, Przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Adam Bronka, Wójt Gminy Słubice – Józef Walewski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Płockiego – Adam Bartosiak, Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Słubicach – Wiesław Cichosz, Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Słubicach – Krzysztof Dylicki, Przewodniczący Rady Gminy Słubice – Sławomir Januszewski, Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa Rady Gminy Słubice – Katarzyna Milczarek, Sołtys Sołectwa Słubice - Kazimiera Janiszewska oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych jednostek OSP z terenu gminy Słubice i gmin ościennych.
Na spotkanie nie mógł przybyć osobiście zaproszony na zebranie Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Piotr Zgorzelski, który jednak przekazał okolicznościowy list. Został on odczytany przez Sekretarza jednostki, Asystenta Posła – Michała Dylickiego.
Spotkanie rozpoczęło się od przywitania zaproszonych gości, którego dokonał Prezes – Marek Tarka Kolejnym punktem było wprowadzenie sztandaru jednostki oraz odegranie hymnu przez Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach. Następnie miało miejsce bardzo miłe i zaskakujące dla niektórych wydarzenia. Delegacja w składzie Marzena Witczeska – Członek Zarządu, Krzysztof Dobaczewski – Naczelnik oraz Michał Dylicki – Sekretarz w imieniu druhów z jednostki złożyła podziękowanie za dotychczasową działalność na rzecz jednostki w formie okolicznościowej statuetki na ręce Prezes Zarządu Jednostki OSP Słubice – Marka Tarki.
Zgodnie z decyzją zebranych Przewodniczącym zebrania został Krzysztof Dylicki, a Protokolantem Ewa Jabłońska.
Zebranie przebiegało zgodnie z ogólnie przyjętym porządkiem obrad. Sprawozdanie z działalności przedstawił Wiceprezes – Andrzej Markiewicz, sprawozdanie finansowe – Skarbnik Marek Bogiel, a projekty planu działalności i planu finansowego odpowiednio Sekretarz – Michał Dylicki i Skarbnik – Marek Bogiel.
Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem oraz poza kuluarowymi rozmowami na temat przyszłości jednostki. Dyskutowano również o bieżących kwestiach i problemach jakie dotykają ogólnie jednostki OSP na terenie całego kraju.

Dołącz do nas
Google+