OSP Słubice
Motograwitacja w ZS w Gąbinie

Motograwitacja w ZS w Gąbinie

Pod hasłem „Bezpieczne przejście” odbyła się w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie II edycja akcji pn. „Motograwitacja”, którą honorowym patronatem objął Starosta Płocki – Mariusz Bieniek.

Dziś, 2-go kwietnia na zaproszenie Pani Dyrektor Zespołu Szkół Danuty Kowalkowskiej-Fiłoniuk, Wicedyrektor Marii Elżbiety Błaszczyk oraz jednego z koordynatorów akcji Grzegorza Cichosza, wzięliśmy udział w tegorocznej edycji „Motograwitacji”. Zaproszenie oraz udział był dla nas wielkim wyróżnieniem, tym bardziej, że wielu naszych strażaków opuściło mury Zespołu Szkół w Gąbinie. Naszą jednostkę reprezentowali: Prezes – Marek Tarka, Naczelnik – Krzysztof Dobaczewski, Sekretarz – Michał Dylicki oraz Aleksandra Witczeska i Leszek Zwierzchowski.

Wydarzenie rozpoczęło się od przywitania zaproszonych gości. Kolejnym etapem były krótkie wystąpienia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Jako pierwszy głos zabrał przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Płocku, który skupili się na bezpieczeństwie na przejściach dla pieszych. O bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz historii, wyposażeniu i działaniach OSP w Słubicach mówił Sekretarz – Michał Dylicki, a pozostali druhowie dokonali prezentacji, części drobnego sprzętu wykorzystywanego podczas zdarzeń w ruchu drogowym. Następnie głos zabierali kolejno biegły sądowy z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych oraz przedstawiciele firmy Michelin i firmy Novol. Ponadto podpisany został list intencyjny dotyczący współpracy między firmą Novol, a ZS w Gąbinie.

Zebrani na sali gąbińskiej szkoły mogli również obejrzeć krótkie, ale posiadające głęboki przekaz, przedstawienie dotyczące wypadku drogowego oraz jego przyczyny. Ponadto przeprowadzony został konkurs, którego tematyką były zasady ruchu drogowego. Udział w nim wzięło 10 dwuosobowych drużyn. W konkursie wystartowały również drużyny ze Szkoły Podstawowej w Słubicach oraz Szkoły Podstawowej w Piotrkówku, które zajęły odpowiednio pierwsze i drugie miejsce, czego serdecznie gratulujemy. Wręczenia nagród dokonali zaproszeni gości, w tym również Prezes naszej jednostki – Marek Tarka.

Więcej na: https://www.ospslubice.pl/wydarzenia/motograwitacja-w-zs-w-gabinie/

Dołącz do nas
Google+