OSP Słubice
Przedświąteczne posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

Przedświąteczne posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

Posiedzenia Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Słubicach odbywają się cyklicznie i omawiane są podczas nich bieżące kwestie związane z działalnością jednostek OSP z terenu Gminy Słubice.

Dziś, 13-go grudnia odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie ZOG ZOSP RP w Słubicach. Zebranie poprowadził Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach – Druh Krzysztof Dylicki. W spotkaniu udział wzięli również Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego, Prezes OSP w Słubicach – Druh Marek Tarka, Komendant Gminny – Druh Wiesław Cichosz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Gminnego, Skarbnik OSP w Słubicach – Druh Marek Bogiel oraz przedstawiciele wszystkich jednostek z terenu Gminy. Naszą jednostkę dodatkowo reprezentowali: Naczelnik – Druh Krzysztof Dobaczewski oraz Wiceprezes – Druh Andrzej Markiewicz. W posiedzeniu udział wzięli również Wójt Gminy Słubice – Jacek Kozłowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Słubice – Sławomir Januszewski.

Zgodnie z porządkiem, podczas obrad przedstawiona została informacja z posiedzenia Zarządu Oddziału Powiatowego oraz informacja dotycząca interwencji jednostek OSP z terenu Gminy Słubice w mijającym 2018 roku. Przybliżona została również informacja na temat realizacji zakupów w ramach dotacji pozyskanych ze Starostwa Powiatowego w Płocku, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. W ramach dotacji udało się zakupić sprzęt i wyposażenie mające służyć podczas działań ratowniczo-gaśniczych, umundurowanie galowe, jednolite umundurowanie dla Orkiestry Dętej oraz wykonać remont wnętrza sali naszej strażnicy. Ponadto przekazane zostały kalendarze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na rok 2019 oraz ustalony został harmonogram walnych zebrań w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Zgodnie z harmonogramem zebranie w naszej jednostce odbędzie się 9-go lutego 2019 roku o godzinie 17:00.

Z uwagi na przedświąteczny okres, spotkanie zakończyło się symbolicznym przełamaniem się opłatkiem i złożeniem życzeń świąteczno-noworocznych.

Więcej na: https://www.ospslubice.pl/wydarzenia/przedswiateczne-posiedzenie-zarzadu-oddzialu-gminnego-zosp-rp/

Dołącz do nas
Google+