OSP Słubice
Gmina Słubice świętowała 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości

Gmina Słubice świętowała 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości

100-lat temu 11-go listopada 1918 roku, po 123 lat niewoli Polska odzyskała Niepodległość i wróciła na mapę świata jako odrodzone Państwo.

Dziś, 11-go listopada 2018 roku, na pamiątkę setnej rocznicy tych wielkich wydarzeń w całym kraju odbyły się uroczystości patriotyczne. To wydarzenie uczcili także mieszkańcy Gminy Słubice.

Gminne uroczystości rozpoczęły się przed południem, przy tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości, która zlokalizowana jest przy Urzędzie Gminy w Słubicach. Wartę honorową przy tablicy pełnili druhowie OSP w Słubicach Roman Jabłoński i Sebastian Jabłoński, z sekcji konnej jednostki. W asyście pocztów sztandarowych i pododdziału strażaków kwiaty przy tablicy składały delegacje, w tym również delegacja samorządu gminy Słubice na czele z Wójtem Gminy Słubice – Krzysztofem Dylickim. Zebrani wspólnie odśpiewali również hymn Polski – Mazurka Dąbrowskiego.

Kolejnym punktem dzisiejszych uroczystości była Msza Święta w Kościele parafialnym w Słubicach, która odprawiona została przez Proboszcza Parafii – Księdza Romana Batorskiego. Eucharystię swoją obecnością uświetniły poczty sztandarowe OSP w Słubiach (Marek Tarka, Przemysław Adamowicz, Sylwester Serwach), OSP w Juliszewie i Szkoły Podstawowej w Słubicach oraz pododdział strażaków złożony z druhów OSP w Słubicach (Marek Bogiel, Rafał Bogiel, Adam Rączka, Andrzej Żabka, Mariusz Robak, Paweł Robak, Michał Dylicki), OSP w Juliszewie, OSP w Łaziskach i OSP w Grzybowie. Pododdział poprowadził Komendant Gminny ZOSP RP w Słubicach – Wiesław Cichosz.

Po zakończeniu Mszy Świętej zgromadzeni, w formie zwartego szyku przemaszerowali na cmentarz parafialny w Słubicach oraz do Kopca Powstańców Styczniowych. Na czele przemarszu znalazła się Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubiach pod batutą Kapelmistrza – Szymona Ogrzebacza, która zaprezentowała się w nowych, jednolitych strojach. W trakcie przemarszu złożone zostały symboliczne kwiaty i znicze w miejscach pamięci, jakimi są mogiły żołnierzy na cmentarzu oraz Kopiec Powstańców Styczniowych.

FILM - https://www.youtube.com/watch?v=x6PuWLWr1A0

Ostatnim punktem była krótka uroczystości przy Kopcu Powstańców, gdzie krótką modlitwę odmówił Proboszcz Parafii – Ksiądz Roman Batorski, a tę część uroczystości poprowadzili Właściciel Pałacu w Słubicach – Sławomir Ambroziak oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Mariusz Bartos. Głos zabrał również Wójt Gminy Słubice – Krzysztof Dylicki. W uroczystości udział wzięli rownież Przewodnicząca Rady Gminy - Katarzyna Milczarek oraz Radni Rady Gminy Słubice Krystyna Wojtalewicz i Jadwiga Lewandowska. Zebrani wysłuchali również krótkiego występu Orkiestry Dętej, która zaprezentowała wiązankę piosenek patriotycznych, a następnie odbył się wspólny poczęstunek na polanie.

Dołącz do nas
Google+