OSP Słubice
Spotkanie podsumowujące działalność ZOSP RP

Spotkanie podsumowujące działalność ZOSP RP

W miniony piątek, 12-go października w strażnicy OSP w Łaziskach odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku oraz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach.

Organizatorem spotkania był Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku Hilary Januszczyk przy współpracy z Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego, Wójtem Gminy Słubice Krzysztofem Dylickim. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich jednostek z terenu Gminy Słubice oraz zaproszeni goście w osobach Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Mirosława Adama Orlińskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Płockiego Adama Sierockiego oraz Przewodniczącej Rady Gminy Słubice Katarzyny Milczarek. Wśród strażaków znaleźli się również członkowie Zarządu Oddziału Gminnego, w tym Wiceprezes, Prezes OSP w Słubicach Marek Tarka oraz Komendant Gminny Wiesław Cichosz.

Spotkanie rozpoczęło się wprowadzeniem sztandaru OSP w Słubicach, w skład pocztu weszli Leszek Zwierzchowski, Przemysław Adamowicz i Grzegorz Ryfa, a hymn Związku odegrała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach, pod batutą Kapelmistrza Szymona Ogrzebacza.

Podsumowania działalności dokonali Prezesi Zarządów Oddziałów Gminnego i Powiatowego. Głos zabierali również zaproszeni goście. Spotkanie było również okazją do wręczenia odznaczeń Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa w Powiecie Płockim, które nadane zostały przez Starostę Płockiego Mariusza Bieńka oraz dyplomów okolicznościowych nadanych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adam Struzika.

Po zakończeniu obrad i wyprowadzeniu sztandaru Orkiestra Dęta zaprezentowała zebranym swoje umiejętności, a druhny i druhowie zasiedli do wspólnego poczęstunku.

Wielkie podziękowania należą się druhom OSP w Łaziskach Jakubowi Robak i Mateuszowi Buła za pomoc przy przygotowaniach do spotkania oraz druhnom OSP w Słubicach Aleksandrze Witczeskiej i Ewie Jabłońskiej za pomoc przy sprawnym wręczeniu odznaczeń i wyróżnień.

Dołącz do nas
Google+