OSP Słubice
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa w rocznicę powodzi

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa w rocznicę powodzi

Od powodzi mija dokładnie 8 lat. Niestety brak prac pogłębiarskich w ciągu ostatnich lat przyczynia się do tego, że zagrożenie powodziowe w tym rejonie nie maleje.

Dziś, 23-go maja, czyli dokładnie 8 lat po tym jak wody rzeki Wisły przerwały wał przeciwpowodziowy w miejscowości Świniary w gminie Słubice, odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu Płockiego. Tego typu posiedzenia odbywają się co rok i mają na celu poruszenie problemów zagrożenia powodziowego.

Tegoroczne spotkanie rozpoczęło się od krótkiej modlitwy oraz złożenia symbolicznych kwiatów, przy kapliczce, w miejscu gdzie w 2010 roku rozpoczęła się tragedia mieszkańców. Modlitwę odmówił proboszcz parafii w Zycku Polskim Jacek Warzecha. Kwiaty złożyli m.in. Poseł na Sejm RP Piotr Zgorzelski, wraz z przedstawicielami Polskiego Stronnictwa Ludowego z Gminy Słubice Krystyną Ciastek i Małgorzatą Cichosz, Przedstawiciele Samorządu Gminy Słubice, na czele z Wójtem Gminy Słubice – Krzysztofem Dylickim i Przewodniczącą Rady Gminy Katarzyną Milczarek, Przedstawiciele Samorządu Powiatu Płockiego, na czele ze Starostą Płockim – Mariuszem Bieńkiem i Wicestarostą – Iwoną Sierocką, Przedstawiciele Stowarzyszenia Obrony Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej, na czele z Prezesem Wandą Smorzewską, Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości oraz Strażacy z OSP w Słubicach (Marek Tarka, Marek Bogiel, Przemysław Adamowicz, Michał Dylicki) wspólnie z Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku – Hilarym Januszczykiem.

Główną częścią posiedzenia komisji było spotkanie w sali strażnicy OSP w Wiączeminie Polskim, gdzie wśród przybyłych znaleźli się m.in.: Poseł na Sejm RP - Piotr Zgorzelski, Starosta Płocki - Mariusz Bieniek, Wójt Gminy Słubice - Krzysztof Dylicki , Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa - Józef Walewski , Przewodnicząca Rady Gminy Słubice - Katarzyna Milczarek, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - Jacek Podlewski, Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku - Daniel Czarnomski, Komendant Miejski PSP w Płocku - Grzegorz Padzik, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - Hilary Januszczyk, Kierownik Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Płocku – Jan Ryś, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Płocka - Jan Piątkowski, Dyrektor Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich - Dorota Zakrzewska, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku - Stanisław Szcześniak, Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego UM Płocka - Rafał Wilczek, Radni Rady Powiatu Płockiego – Ewa Kowalak, Henryk Kamiński i Waldemar Zawadzki, Radni Rady Gminy Słubice – Krystyna Wojtalewicz, Sylwia Górecka, Ryszard Ziółkowski, Marek Bogiel, Sławomir Januszewski i Marek Dąbek, Sołtysi oraz przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Słubice, a także mieszkańcy terenów zalewowych. Naszą jednostkę reprezentowali: Prezes – Marek Tarka, Skarbnik – Marek Bogiel, Sekretarz – Michał Dylicki oraz Przemysław Adamowicz.

Spotkanie rozpoczęło się od uczczenia pamięci zmarłego kilka miesięcy wcześniej, Kierownika Nadzoru Wodnego RZGW w Płocku Waldemara Ciesielskiego, który kochał Wisłę i wkładał wiele pracy podczas ostatniej powodzi.

Tematem posiedzenia, które odbyło się w strażnicy OSP Wiączemin Polski, była „Ocena stanu bezpieczeństwa powodziowego w powiecie płockim”. Podczas spotkania padło bardzo wiele głosów zaniepokojenia dotyczących kwestii wybierania namułu z koryta rzeki Wisły, koszenia traw na wałach przeciwpowodziowych, znacznego stopnia zakrzaczenia w korycie rzeki i międzywalu czy wykupu działek znajdujących się między korytem rzeki, a wałem przeciwpowodziowym.

W dyskusji głos zabrał również przedstawiciel naszej jednostki, Sekretarz – Michał Dylicki, który zasygnalizował, przedstawicielom służb odpowiedzialnych za rzekę, problem braku zjazdów do wodowania łodzi. Temat ten jest ważny dla bezpieczeństwa mieszkańców oraz wszystkich, którzy chcą podziwiać piękno Wisły.

Spotkanie było spokojne, choć nie zabrakło kilku emocjonalnych wystąpień mieszkańców, którzy są rozczarowani i zaniepokojeni brakiem prac związanych z wybieraniem namułu, na wysokości terenów, które zostały 8 lat temu zalane.
Mamy nadzieję, że głosy zaniepokojenia trafią do decydentów i uda się ruszyć z miejsca te kwestie, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo, a których zaniedbanie może doprowadzić do tragedii.

Dołącz do nas
Google+