OSP Słubice
Parafialno-gminne obchody dnia strażaka

Parafialno-gminne obchody dnia strażaka

Tradycja obchodów Święta Strażaka w naszej gminie została zapoczątkowana w 2015 roku i od tamtej pory, cyklicznie odbywa się rokrocznie.

W minioną niedzielę, 8-go maja odbyła się kolejna edycja tego Święta. Tegoroczne obchody były wyjątkowe, ponieważ obchody gminne połączone zostały z obchodami parafialnymi. Druhowie z jednostek OSP w Słubicach, OSP w Juliszewie, OSP w Łaziskach, OSP w Grzybowie, OSP w Piotrkówku, OSP w Wiączeminie Polskim i OSP w Suchodole, spotkali się w kościele parafialnym w Zycku Polskim.

W Eucharystii uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach, na czele z Prezesem, Wójtem Gminy Słubice - Krzysztofem Dylickim, Wiceprezesem, Prezesem OSP w Słubicach - Markiem Tarką, Komendantem - Wiesławem Cichoszem oraz Wójt Gminy Iłów – Roman Kujawa, który jest członkiem jednostki OSP w Suchodole. Udział w niej wzięły również poczty sztandarowe OSP w Słubicach (Marek Tarka, Krzysztof Dobaczewski i Przemysław Adamowicz), OSP w Juliszewie, OSP w Piotrkówku i OSP Wiączemin Polski oraz pododdział strażaków. Właściwą, strażacką, oprawę uroczystości nadała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach, pod batutą Kapelmistrza – Szymona Ogrzebacza.

Po Mszy Świętej pododdział strażaków w asyście orkiestry przemaszerował w szyku na plac przed kościołem, gdzie odbył się uroczysty apel, rozpoczęty odegraniem przez orkiestrę hymnu państwowego. Do zebranych strażaków przemówił Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Słubicach, wójt gminy Słubice – Krzysztof Dylicki.

„Cieszę się, że wspólnym uczestnictwem we mszy świętej oraz uroczystą zbiórką świętujemy dzień szczególny, Dzień Strażaka, że w tym świętowaniu uczestniczą strażacy ze wszystkich jednostek z terenu gminy Słubice, a także, mimo dzielących nas granic administracyjnych i gminnych i powiatowych – jednostka OSP Suchodół, jednostka która od wielu lat ściśle współdziała, podczas naszego wspólnego zagrożenia, jakim jest zagrożenie powodziowe od rzeki Wisły. Cieszę się, że stanowimy jedną strażacką rodzinę i że dziś do tej rodziny dołączył ksiądz proboszcz Jacek Warzecha” – tymi słowami Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Słubicach rozpoczął swoje wystąpienie.

Na zakończenie złożył druhnom i druhom strażakom życzenia, które zakończył słowami: „życzę aby miłość i wyrozumiałość Państwa Rodzin pomagała w codziennym wypełnianiu statutowych zadań i stanowiła trwałe oparcie w każdej trudnej chwili. Abyście w biegu codzienności i przemijalności nie zapomnieli dostrzegać małych chwil szczęścia i spełnienia. Byście zawsze czuli, że Wasza społeczna służba na sens, codzienne działania są dostrzegane przez społeczeństwo, a wspólnie tworzycie dobro, które jest niezbędne dla poczucia bezpieczeństwa naszych lokalnych społeczności, naszych Małych Ojczyzn”.

Za udział w uroczystej mszy świętej w intencji strażaków podziękował ksiądz proboszcz Jacek Warzecha nie kryjąc swego wzruszenia

Podczas uroczystości gminnego Dnia Strażaka miał miejsce jeszcze jeden miły akcent. W Słubicach przed remizą OSP, na zbiórce strażaków zostały wręczone mieszkańcowi Słubic Panu Janowi Walkowskiemu okolicznościowe adresy jeden od Starosty Płockiego i Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Płocku oraz od Komendanta Miejskiego PSP w Płocku. W zbiórce uczestniczyli druhowie z OSP w Słubicach, OSP w Łaziskach, OSP w Juliszewie oraz OSP w Grzybowie.

13-go listopada 2017 roku nastąpił wybuch gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Osiedlowej w Słubicach. Zanim na miejscu pojawiły się zastępy straży pożarnej i zespoły ratownictwa medycznego, działania podjął jeden sąsiadów, Pan Jan Walkowski. To on nie zważając na własne zdrowie i życie pomagał poszkodowanym wydostać się z budynku, w którym doszło do wybuchu. Mając na względzie ratowanie życia poszkodowanych podjął próby udzielenia pierwszej pomocy, na tyle na ile było to możliwe. Doceniając poświęcenie i postawę okolicznościowe adresy zostały wręczone przez Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Słubicach, wójta gminy – Krzysztofa Dylickiego oraz Wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Słubicach, Prezesa OSP Słubice – Marka Tarkę. Wracając wspomnieniami do tych dramatycznych wydarzeń pan Jan Walkowski, który wcześniej uczestniczył we mszy świętej w Zycku, serdecznie podziękował za to wyróżnienie wręczone podczas obchodów Dnia Strażaka.

Dołącz do nas
Google+