OSP Słubice
Przedświąteczne posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach

Przedświąteczne posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach

Wczoraj, 27-go marca w siedzibie Urzędu Gminy w Słubicach odbyło się przedświąteczne posiedzenie ZOG ZOSP RP w Słubicach.

Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego, Wójt Gminy Słubice – Krzysztof Dylicki, a w spotkaniu udział wzięli również Komendant Gminny – Wiesław Cichosz i Wiceprezes ZOG, Prezes OSP w Słubicach – Marek Tarka. Obok Prezesa naszą jednostkę reprezentowali: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego, Skarbnik OSP w Słubicach – Marek Bogiel oraz Członek Zarządu Oddziału Gminnego, Wiceprezes OSP w Słubicach – Andrzej Markiewicz.

Podczas posiedzenia podsumowana została gminna kampania walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach oraz omówione zostały bieżące sprawy dotyczące bezpieczeństwa i działalności OSP, w tym również trwające szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP, które odbywa się w OSP w Juliszewie. Ponadto Zarząd dyskutował również na temat środków zewnętrznych jakie pozyskać mogą jednostki na sprzęt ratowniczy oraz remonty strażnic.

W trakcie obrad miała również miejsce miła, symboliczna chwila, skromny upominek z okazji minionego Dnia Sołtysa otrzymał Dariusz Woliński, Sołtys Sołectwa Juliszew-Sady, który jest jednocześnie członkiem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach i Sekretarzem OSP w Juliszewie.

Dołącz do nas
Google+