OSP Słubice
Na walnym zebraniu podsumowaliśmy rok 2017

Na walnym zebraniu podsumowaliśmy rok 2017

Walne zebranie sprawozdawcze jest okazją do podsumowania mijającego roku oraz wspólnego spotkania i rozmowy.

Miniony rok był dla ratowników z naszej jednostki bardzo pracowity. Ilość interwencji z roku na rok wzrasta, a usytuowanie na skraju powiatu powoduje, że nie możemy sobie pozwolić na rozluźnienie i w każdej chwili gotowi musimy być do wyjazdu.

W tegorocznym zebraniu sprawozdawczym udział wzięło wielu zaproszonych gości, m.in.: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Wójt Gminy Słubice – Krzysztof Dylicki, Komendant Gminny – Wiesław Cichosz, Sekretarz ZOG – Jarosław Lenarcik, Naczelnik Wydziału Operacyjnego KM PSP w Płocku – Artur Czachowski, Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjnego – Maciej Szutowski, Przewodnicząca Rady Gminy Słubice – Katarzyna Milczarek, Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Mariusz Bartos, Radny Rady Powiatu, Prezes OSP w Gąbinie – Waldemar Zawadzki, Radny Rady Powiatu Płockiego – Józef Walewski, księgowa, zajmująca się finansami naszej jednostki – Bożena Kiełbasa, Właściciel Pałacu w Słubicach, sąsiad jednostki – Sławomir Ambroziak oraz delegacje z jednostek OSP w Gąbinie, OSP w Dobrzykowie, OSP w Juliszewie i OSP w Sielcach.

Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru na salę obrad. Wprowadzenie dokonał poczet sztandarowy w składzie Leszek Zwierzchowski, Grzegorz Ryfa, Piotr Bogiel, pod komendą Romana Jabłońskiego. Następnie Orkiestra Dęta OSP w Słubicach odegrała hymn państwowy, a zebrani uczcili chwilą ciszy pamięć zmarłych druhów z naszej jednostki. Kolejnym punktem uroczystości było powitanie przybyłych gości, którego dokonał Prezes OSP w Słubicach – Marek Tarka.

Zgodnie z porządkiem obrad wybrany został przewodniczący zebrania, którym został Krzysztof Dylicki, protokolant – Ewa Jabłońska, komisja uchwał i wniosków w składzie: Roman Jabłoński, Andrzej Żabka, Krzysztof Dobaczewski; komisja statutowa w składzie: Marek Bogiel, Przemysław Adamowicz, Michał Dylicki; oraz komisja mandatowa w składzie: Renata Maślanka, Adam Rączka, Andrzej Dobaczewski. Następnie realizowane były kolejne punkty. W poczet nowych członków przyjętych zostało czterech nowych członków: Marcin Wasilewski, Adrian Piątkowski, Adam Gołaszewski i Kamil Brzoza. Dwóch, obecnych na zebraniu, złożyło ślubowanie na sztandar. Wręczone zostały im również legitymacje członkowskie, których wręczenia dokonali: Prezes ZOG – Krzysztof Dylicki, Prezes OSP w Słubicach – Marek Tarka oraz Naczelnik Wydziału Operacyjnego – Artur Czachowski.

W trakcie obrad odczytywane były kolejno sprawozdania i plany. Sprawozdanie z działalności za rok 2017 odczytał Wiceprezes OSP w Słubicach Andrzej Markiewicz, sprawozdanie finansowe za rok 2017 – Skarbnik Marek Bogiel, sprawozdanie komisji rewizyjnej – Przewodniczący KR Sylwester Serwach, plan finansowy na rok 2018 – Skarbnik Marek Bogiel, a plan działalności na rok 2018 – Sekretarz Michał Dylicki. Po części obrad przeznaczonej na dyskusję, walne zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy oraz przyjęło plan działalności i plan finansowy. Jednogłośnie przyjęte zostały również uchwały, w tym uchwała dotycząca zmian w statucie, która wynikała ze zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie stowarzyszeń, w tym OSP.
Podczas części przeznaczonej na wolne wnioski głos zabierali: Prezes ZOG, Wójt Gminy Słubice – Krzysztof Dylicki, Przewodnicząca Rady Gminy – Katarzyna Milczarek, Naczelnik Wydziału Operacyjnego – Artur Czachowski, Radny Rady Powiatu, Prezes OSP Gąbin – Waldemar Zawadzki, Radny Rady Powiatu – Józef Walewski, Prezes OSP w Słubicach – Marek Tarka oraz Sekretarz ZOG – Jarosław Lenarcik. Od wszystkich zabierających głos usłyszeliśmy wiele ciepłych słów dotyczących naszej działalności i gotowości bojowej. Podkreślony został fakt, iż jesteśmy zawsze tam, gdzie jesteśmy potrzebni, współpracując z innymi jednostkami OSP i PSP. Zauważony został fakt, że nasze położenie na skraju powiatu, jest to punkt bardzo newralgiczny i jego zabezpieczenie jest bardzo ważne za bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Ostatnim punktem obrad było odegranie hymnu ZOSP RP – Rycerze Floriana i wyprowadzenie sztandaru. Następnie krótki pokaz swoich umiejętności zaprezentowała Orkiestra Dęta OSP w Słubicach, pod batutą kapelmistrza Szymona Ogrzebacza.

Po zakończeniu obrad druhowie wspólnie z gośćmi zasiedli do posiłku, który przygotowany został przez nasze druhny i druhów, pod czujnym okiem Gospodarza - Marzeny Witczeskiej. Podczas spotkania nie zabrakło wielu ciekawych rozmów na temat problemów i potrzeb z jakimi trzeba będzie się zmierzyć w najbliższych miesiącach.

Dołącz do nas
Google+