OSP Słubice
Przedświąteczne posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach

Przedświąteczne posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach

Już za niespełna tydzień zasiadać będziemy do wieczerzy wigilijnych, spotykać się będziemy z najbliższymi i dzielić opłatkiem.

Tradycją stały się przedświąteczne spotkania członków Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Słubicach, którzy rokrocznie w drugiej połowie grudnia spotykają się na posiedzeniu utrzymanym w atmosferze Świąt Bożego Narodzenia.

Takie właśnie posiedzenie miało miejsce wczoraj, 15-go grudnia, w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Słubicach odbyło się przedświąteczne posiedzenie Zarządu, któremu przewodniczył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego, Wójt Gminy Słubice - Krzysztof Dylicki. Naszą jednostkę reprezentowali: Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego, Prezes OSP w Słubicach - Marek Tarka oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego, Skarbnik OSP w Słubicach - Marek Bogiel. W spotkaniu udział wziął również przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP w Płocku, Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjnego - Maciej Szutowski.

Posiedzenie było okazją do omówienia przygotować do zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP na terenie gminy. Członkowie rozmawiali również o bieżących sprawach, jakie będą miały miejsce w najbliższych miesiącach w jednostkach. Jednym z założeń jest przeprowadzenie na terenie gminy szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP. Przedstawiciel KM PSP w Płocku przekazał najświeższe informacje dotyczące działalności i wsparcia dla ochotników jakie pochodzić będzie z Państwowej Straży Pożarnej.

Po zakończeniu części oficjalnej, zebrani, zgodnie z tradycją, podzielili się opłatkiem składając sobie na wzajem życzenia świąteczno-noworoczne.

Dołącz do nas
Google+