OSP Słubice
IX Edycja konkursu ekologicznego dla członków OSP

IX Edycja konkursu ekologicznego dla członków OSP

Konkursy Ekologiczne dla członków OSP i MDP na stałe wpisały się w kalendarz imprez strażackich w powiecie płockim.

W minioną sobotę, 18-go listopada odbyła się IX edycja konkursu z zakresu wiedzy ekologicznej, pod hasłem „Ochrona środowiska w powiecie płockim”, w którym udział wzięli członkowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu płockiego. Organizatorem konkursu jest Starosta Płocki – Mariusz Bieniek, a honorowym patronatem imprezę objął Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP.

Tegoroczna edycja strażackich zmagań w zakresie wiedzy ekologicznej odbyła się w ośrodku „Mazowsze”, w podpłockiej Soczewce. Wśród gości znaleźli się m.in. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku – Druh Hilary Januszczyk, Wiceprezesi – Druh Lech Dąbrowski i Druh Marek Ciećwierz, Wicestarosta Płocki – Iwona Sierocka, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Płocku – Dorota Zakrzewska i Zastępca Dyrektora – Krzysztof Olejnicki. Podczas konkursu druhów odwiedził również Poseł na Sejm RP – Piotr Zgorzelski, a we wręczeniu nagród uczestniczył Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Płocku – Andrzej Borkowski.

Zmagania zgromadziły wiele drużyn z terenu całego powiatu, a wśród nich cztery z terenu gminy Słubice: OSP w Słubicach, MDP w Słubicach, OSP w Łaziskach i OSP w Juliszewie. Drużyna OSP w Słubicach wystartowała w składzie Michał Dylicki i Przemysław Adamowicz, a drużyna MDP w Słubicach w składzie Katarzyna Cichosz, Magdalena Cichosz i Emilia Zwierzchowska.

Konkurs przeprowadzony został jednoetapowo, w formie pisemnego testu, który składał się z 20 pytań zamkniętych i otwartych. W czasie, kiedy komisja konkursowa ustalała wyniki, druhowie zapoznani zostali ze sprzętem z zakresu ratownictwa wodnego i ekologicznego jaki znajduje się na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Płocku. Prezentacji dokonali ratownicy z JRG nr 2, na czele z zastępcą dowódcy jednostki. Na żywo ochotnicy zapoznali się wyposażenie dwóch kontenerów, które przetransportowane zostały nośnikiem kontenerów z przyczepą - 362[M]86 SCKn Volvo FM.

Po poczęstunku odbyło się uroczyste odczytanie protokołu komisji konkursowej i wręczone zostały nagrody. Miło nam poinformować, że wszystkie drużyny z terenu gminy Słubice znalazły się w gronie 25 drużyn sklasyfikowanych na III miejscu. Dwie drużyny z naszej jednostki wyjechały z Soczewki z nagrodami, w sumie do jednostki trafiły dwa węże tłoczne W-75 oraz dwa komplety szelek asekuracyjnych.

Dołącz do nas
Google+