OSP Słubice
Nowa przyczepka znalazła się na naszym wyposażeniu

Nowa przyczepka znalazła się na naszym wyposażeniu

W marcu bieżącego roku Starostwo Powiatowe w Płocku zorganizowało pierwszy pilotażowy program wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu płockiego.

Wśród jednostek, które otrzymały wsparcie na zakup sprzętu i umundurowania znalazły się dwie jednostki z terenu gminy Słubice: OSP w Słubicach i OSP w Juliszewie.

Otrzymane wsparcie przekazane zostało ze wskazaniem za zakup przyczepki ratowniczej, która służyć będzie do transportu niezbędnego sprzętu na miejsce prowadzonych działań, ale również może być wykorzystywana w trudnych warunkach terenowych, w zestawie z samochodem terenowym. 18-go października nasi druhowie odebrali fabrycznie nowy sprzęt od jego producenta.

Koniec ubiegłego roku pokazał, że może dochodzić do pożarów w miejscach, do których nie da się dotrzeć średnim samochodem gaśniczym i niezbędny jest transport sprzętu, takiego jak pompy, na miejsce działań. Właśnie m.in. do tego typu sytuacji posłuży nowa przyczepka.

Główne założenia Programu to: unowocześnienie wyposażenia ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Płockiego do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii; zwiększenie skuteczności bojowej oraz poszerzenie możliwości działania jednostek OSP z terenu Powiatu Płockiego; minimalizacja skutków zdarzeń losowych dzięki szybszej i profesjonalnej interwencji; poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Płockiego; dostosowanie do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Składamy serdeczne podziękowania dla samorządu powiatu płockiego, na czele ze Starostą - Mariuszem Bieńkiem, za okazane wsparcie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Miło jest wiedzieć, że nasza społeczna praca jest doceniana.

Dołącz do nas
Google+