OSP Słubice
Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach

Przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy Słubice, które zrzeszone są w związku, cyklicznie spotykają się podczas posiedzeń Zarządu Oddziału Gminnego.

Dziś, 26-go sierpnia, w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Słubicach, odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu, któremu przewodniczył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach, Wójt Gminy Słubice – Krzysztof Dylicki. W posiedzeniu udział wziął również przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP w Płocku, Naczelnik Wydziału Operacyjnego - mł. bryg. Artur Czachowski, a naszą jednostkę reprezentowali: Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego, Prezes OSP w Słubicach – Marek Tarka, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego, Skarbnik OSP w Słubicach – Marek Bogiel oraz Członek Zarządu Oddziału Gminnego, Wiceprezes OSP w Słubicach – Andrzej Markiewicz.

Podczas posiedzenia podsumowano czas od ostatniego spotkania Zarządu, w tym Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze oraz udział jednostek w działaniach, w tym podczas usuwania skutków sierpniowej nawałnicy. Naszym przedstawicielom miło było usłyszeć słowa pochwały z ust przedstawiciela PSP oraz władz samorządowych, za nasze działania. Prezes, Wójt Gminy – Krzysztof Dylicki przekazał na ręce Prezesa naszej jednostki okolicznościowy adres z podziękowaniem za działania podczas nawałnicy na terenie gminy Słubice, podobne podziękowania otrzymali również Naczelnik OSP w Juliszewie – Marek Muras i Prezes OSP w Łaziskach – Józef Walewski, z których to jednostek druhowie również brali udział w tych działaniach. Warto nadmienić, iż na terenie gminy, z jednostek z terenu gminy, w usuwaniu skutków nawałnicy brali udział druhowie z jednostek: OSP w Słubicach, OSP w Łaziskach i OSP w Juliszewie, a oprócz tego druhowie z naszej jednostki pracowali przy podobnych zdarzeniach w gminie Staroźreby oraz w rejonie operacyjnym KP PSP w Żninie, w województwie Kujawsko-Pomorskim.

Serdecznie dziękujemy mł. bryg. Arturowi Czachowskiemu za miłe słowa jakie padły pod naszym adresem oraz wszystkim członkom Zarządu Oddziału Gminnego i Samorządu Gminy, którzy nas wspierają i doceniają nasze działania, i zaangażowanie.

Dołącz do nas
Google+