OSP Słubice
spoKREWnieni służbą - nowe zdjęcia

spoKREWnieni służbą - nowe zdjęcia

Krew jest bardzo ważnym dobrem, które potrzebne jest człowiekowi do życia.

W minioną środę, 22-go marca w Oddziale Terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Płock odbyła się zbiórka krwi w ramach akcji „spoKREWnieni” służbą”. Koordynatorem akcji na naszym terenie był Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Płocku – st. bryg. Andrzej Borkowski.

Obok przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej i Policji, w akcji udział wzięli również druhowie z jednostek, z terenu Gminy Słubice – OSP w Słubicach i OSP w Grzybowie. Naszą jednostkę reprezentowali: Druhna Ewa Jabłońska i Druh Marek Bogiel, a jednostkę OSP w Grzybowie: Druh Janusz Wydra i Druh Sebastian Wasilewski.

W imieniu Koordynatora oraz władz jednostki składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za włączenie się w tę akcję.
Więcej szczegółów na temat zasad i podstawowe informacje dla potencjalnych krwiodawców można znaleźć pod adresem: http://www.rckik-warszawa.com.pl/zasady-kwalifikowania-kandydat%C3%B3w-na-dawc%C3%B3w-do-oddania-krwi-lub-jej-sk%C5%82adnik%C3%B3w.html.

Najbliższy punkt gdzie można stacjonarnie oddać krew znajduje się w Płocku przy ulicy Medycznej 19 (Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku – Winiary). Jest to Oddział Terenowy Nr 36 RCKiK w Warszawie. Rejestrować można się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 13:00 oraz w soboty od 7:00 do 12:00 zgodnie z harmonogramem znajdującym się pod adresem: http://www.rckik-warszawa.com.pl/wykaz-sob%C3%B3t-ot-p%C5%82ock.html.

Kierownikiem płockiego oddziału jest Pani mgr Katarzyna Błaszczyk. Kontakt telefoniczny z oddziałem możliwy jest pod nr tel.: 24 364-62-51.

Zachęcamy wszystkich chcących nieść pomoc w ten sposób aby zgłaszać się do RCKiK. To nie boli, a każda kropla krwi jest bardzo cenna i przyczynia się do ratowania ludzkiego życia i zdrowia.

http://www.rckik-warszawa.com.pl/oddzia%C5%82y-terenowe-rckik-w-warszawie.html

Zdjęcia własne oraz dzięki uprzejmości Komendy Miejskiej PSP w Płocku

Dołącz do nas
Google+