OSP Słubice
Podsumowaliśmy 2016 rok

Podsumowaliśmy 2016 rok

Walne zebranie jest zawsze bardzo ważnym wydarzeniem dla strażaków z jednostki, jest to również podsumowanie minionego roku i poczynienie planów na rok bieżący.

Wczoraj, 4-go lutego, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze nasze jednostki, na którym podsumowaliśjy rok 2016.

Zebranie otworzył Prezes Marek Tarka, który poprosił o wprowadzenie na salę obrad pocztu sztandarowego (Leszek Zwierzchowski, Piotr Bogiel, Sebastian Chaber), a Orkiestra Dęta OSP w Słubicach odegrała hymn - "Rycerze Floriana". Natępnie powitani zostali zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Słubicach, Wójt Gminy – Krzysztof Dylicki, radny Rady Powiatu, przewodniczący komisji bezpieczeństwa – Józef Walewski, naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego Komendy Miejskiej PSP w Płocku – Edward Mysera, wiceprzewodniczący Rady Gminy – Mariusz Bartos, radny Rady Gminy, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa – Łukasz Bartosiak oraz Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Jarosław Lenarcik.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji zebrania. Przewodniczącym zebrania został jednogłośnie wybrany druh Krzysztof Dylicki. Na protokolanta wybrano druhnę Ewę Jabłońską. Wybrano również Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Renata Maślanka, Roman Jabłoński i Adam Rączka, Komisję Mandatową w składzie: Sylwester Serwach, Andrzej Żabka i Piotr Bogiel oraz Komisję Statutową w składzie: Michał Dylicki, Przemysław Adamowicz i Marek Bogiel.

Na początu zebrania miała również miejsce bardzo miła okoliczność, a mianowicie nastąpiło wręczenie Odznak "Za wysługę lat". Odznaki odebrali:

 • Józef Dobaczewski - 50 lat
 • Grzegorz Kobuszewski - 50 lat
 • Jan Bogiel - 35 lat
 • Krzysztof Dylicki - 25 lat
 • Marzena Witczeska - 10 lat
 • Ewa Jabłońska - 10 lat
 • Roman Jabłoński - 10 lat
 • Krzysztof Kaczmarek - 10 lat
 • Joanna Jabłońska - 10 lat
 • Ryszard Zieliński - 5 lat
 • Mariusz Robak - 5 lat
 • Paweł Robak - 5 lat
 • Rafał Górecki - 5 lat

Wręczenia odznak dokonał Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Marek Tarka w asyście radnego Rady Powiatu – Józefa Walewskiego oraz Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Kadrowego Komendy Miejskiej PSP w Płocku – Edwarda Mysery.

Szczegółowe sprawozdania za okres minionego 2016 roku przedstawili: sprawozdanie z działalności – druh Andrzej Markiewicz, sprawozdanie finansowe – druh Marek Bogiel, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – druh Sylwester Serwach. Po sprawozdaniach pod obrady walnego zebrania zostały poddane projekty planów: planu działalności na 2017 rok – przedstawił druh Michał Dylicki i planu finansowego na 2017 rok – przedstawił druh Marek Bogiel. Zgodnie ze statutowymi kompetencjami zebranie przyjęło sprawozdania: z działalności, finansowe i komisji rewizyjnej. Jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy oraz podjęło uchwałę w sprawie ustalenia wysokości rocznej składki członkowskiej w kwocie 20 zł.

W dyskusji na zakończenie zabrania głos zabrali: Edward Mysera, który przypomniał o podstawowych zasadach obowiązujących w akcjach ratowniczych oraz użytkowaniu sprzętu, a także poinformował że od 2018 r. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej odbywać się będzie w dwóch grupach wiekowych oraz Mariusz Bartos i Józef Walewski – dziękując strażakom OSP Słubice za zaangażowanie i wkład w bezpieczeństwo gminy. Głos zabrał również Marek Tarka oraz na zakończenie, przewodniczący zebrania Krzysztof Dylicki. Odniósł się do ilości wyjazdów jednostki do różnych zdarzeń i podkreślił, że „każdy wyjazd to jest potrzeba, to jest często nieszczęście ludzkie, to jest ratowanie zdrowia, życia, mienia, zapewnienie bezpieczeństwa”. Za to złożył strażakom z OSP Słubice serdeczne podziękowanie oraz życzył realizacji przyjętych na zebraniu planów i zamierzeń a także satysfakcji i ludzkiej życzliwości.

Uroczystą oprawę w czasie zebrania nadawała orkiestra strażacka działająca przy jednostce OSP Słubice, którą prowadzi kapelmistrz Szymon Ogrzebacz.

Dołącz do nas
Google+