OSP Słubice
Gościnnie na zebraniu sprawozdawczym OSP w Juliszewie

Gościnnie na zebraniu sprawozdawczym OSP w Juliszewie

Kampania sprawozdawcza w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Słubice minęła już półmetek. Dzisiejsze zebranie w Juliszewie było 4 z 6 jakie do odbycia są na terenie gminy.

Oprócz druhów z jednostki w zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Słubicach, Wójt Gminy – Krzysztof Dylicki , Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Słubicach, członek Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Płocku, Prezes OSP w Słubicach – Marek Tarka, Komendant Gminny OSP - Wiesław Cichosz, Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Jarosław Lenarcik. Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Płocku reprezentował również Sekretarz w jednostce OSP Juliszew - Dariusz Woliński. Przewodniczącym zebrania został jednogłośnie wybrany druh Władysław Świderski. Na wstępie zebrania uczczono chwilą ciszy pamięć zmarłych w okresie sprawozdawczym druhów z jednostki OSP Juliszew oraz gminy Słubice.

Sprawozdania za okres minionego 2016 roku przedstawili: sprawozdanie z działalności – druh Marek Muras, sprawozdanie finansowe – druh Ryszard Cierpikowski, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – druh Krzysztof Pliszka. Ze sprawozdań wynikało, że druhowie w ciągu roku przepracowali na rzecz jednostki 400 roboczogodzin, głównie przy remoncie obiektu remizy. Po sprawozdaniach nastąpił miły akcent wręczenia odznak „Za wysługę lat”.

Miło obserwować rosnące zaangażowanie druhów w życie jednostki. Jest to dla nas bardzo ważny sygnał, że w razie potrzeby możemy liczyć na ich pomoc podczas niesienia pomocy potrzebującym.

 

Dołącz do nas
Google+