OSP Słubice
Udany konkurs ekologiczny OSP

Udany konkurs ekologiczny OSP

Konkurs z zakresu wiedzy ekologicznej członków OSP w powiecie płockim odbył się już po raz 8. Tym razem hasłem konkursu było: "Bioróżnorodność szansą rozwoju Powiatu Płockiego".

Dziś,  3-go grudnia w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym Mazowsze w Soczewce do udziału w konkursie zameldowało sie 115 drużyn OSP i MDP z terenu powiatu płockiego. Gminę Słubice reprezentowały drużyny OSP w Słubicach, MDP w Słubicach, OSP w Juliszewie, OSP w Grzybowie i OSP w Wiączeminie Polskim.

Po rejestracji uczestników nastąpiło uroczyste powitanie gości i organizatorów, wśród których znaleźli się m.in. Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Płocku - Hilary Januszczyk, Starosta Płocki - Mariusz Bieniek, który dotarł w trakcie konkursu, Wicestarosta Płocki - Iwona Sierocka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Płockiego - Adam Sierocki, który również dotarł w trakcie oraz Dyrektor Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich - Dorota Zakrzewska. List do uczestników konkursu skierował również Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP - Waldemar Pawlak. Następnie po odegraniu hymnu ZOSP RP drużyny przystąpiły do konkursu, który składał się z 30 pytań zamkniętych, wielokrotnego wyboru oraz otwartych.

W czasie kiedy komisja konkursowa dokonywała weryfikacji odpowiedzi udzielonych przez uczestników, ratownicy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Płocku przekazali podstawowe informację na temat pierwszej pomocy oraz sprzętu znajdującego się na wyposażeniu JRG, a służącego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa ekologicznego na akwenach wodnych. Druhowie z OSP mogli również obejrzeć sprzęt o którym wcześniej była mowa.

Ostatnim punktem było odczytanie wyników oraz wręczenie nagród. Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż drużyna OSP w Słubicach w składzie: Michał Dylicki, Przemysław Adamowicz i Krzysztof Dobaczewski zajęła I miejsce, otrzymując puchar, pamiątkowy dyplom i otrzymując nagrodę w postaci 3 odcinków węży W-52 oraz 3 odcinków węży W-75. III miejsce w konkursie zajęła drużyna MDP w Słubicach w składzie: Emilia Zwierzchowska, Igor Milczarski i Kamil Bolmowski, która odebrała pamiątkowy dyplom oraz nagrodę w postaci 2 odcinków węży W-75. Również III miejsce w konkursie zajęła drużyna OSP Juliszew, która również odebrała nagrodę w postaci 2 odcinków węży W-75.

Zgodnie z założeniem celami konkursu było zaktywizowanie członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do włączenia się do działań na rzecz ochrony różnorodności świata przyrodniczego, zwrócenie uwagi na problemy ekologiczne: gminy, powiatu, zwrócenie uwagi, że różnorodność biologiczna jest wokół nas, że jesteśmy jej częścią i nie możemy bez niej żyć, pokazanie konieczności systemowych działań podejmowanych na rzecz trwałego zachowania wszystkich elementów różnorodności biologicznej.

Dołącz do nas
Google+