OSP Słubice
Wybraliśmy władze powiatowe na lata 2016-2021

Wybraliśmy władze powiatowe na lata 2016-2021

W Soczewce wybrane zostały nowe władze Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku, które prowadzić go będą przez najbliższe pięć lat.

IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odbył się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "Mazowsze", w Soczewce gm. Nowy Duninów. W zjeździe uczestniczyło niemal 100 delegatów, wśród których znalazło się sześciu przedstawicieli gminy Słubice: Marek Tarka, Michał Dylicki, Ryszard Olczak, Dariusz Woliński, Franciszek Zawadzki i Wiesław Milczarek

Nie zabrakło również zaproszonych gości m.in: Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP - Waldemar Pawlak, Poseł na Sejm RP - Piotr Zgorzelski, Marszałek Województwa Mazowieckiego, będący jednocześnie delegatem - Adam Struzik, Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej - Karol Podleśny, Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego - Lech Dąbrowski, Komendant Miejski PSP w Płocku - Grzegorz Padzik, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego - Tomasz Kominek. Zaproszonymi na zjazd gośćmi z gminy Słubice byli: Wójt Gminy Słubice, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego - Krzysztof Dylicki, Radny Rady Powiatu Płockiego - Józef Walewski, Komendant Gminny - Wiesław Cichosz, Sławomir Januszewski i Ryszard Olczak.

Zjazd rozpoczął Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego - Hilary Januszczyk, podczas otwarcia wprowadzony został sztandar i odśpiewany został hymn Związku - Rycerze Floriana. W pierwszej części wręczone zostały również odznaczenia i wyróżnienia.

Obrady rozpoczęły się od wyboru Przewodniczącego Zjazdu, którym został Lech Dąbrowski, Sekretarzy Zjazdu oraz komisji zjazdowych (w komisji Uchwał i Wniosków zasiadł nasz druh Michał Dylicki). Przyjęty został porządek obrad, zgodnie z którym realizowany był Zjazd. W trakcie obrad przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego. Głos zabierali również Komendant - Grzegorz Padzik, Marszałek - Adam Struzik, Poseł - Piotr Zgorzelski oraz Prezes - Waldemar Pawlak.

Zjazd przebiegał bardzo płynnie, a decyzje podejmowane były jednogłośnie. Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego wybrany został Druh Hilary Januszczyk, a w skład nowego Zarządu weszło również dwóch przedstawicieli Gminy Słubice: Marek Tarka i Dariusz Woliński. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrany został Druh Jan Kołodziejski, a w jej skład wszedł również Ryszard Olczak. Delegatami na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego zostali: Adam Struzik, Lech Dąbrowski, Hilary Januszczyk, Stefan Jakubowski, Marek Ciećwierz oraz Stanisław Wiśniewski. Przedstawicielami do Zarządu OW wybrani zostali Adam Struzik i Hilary Januszczyk.

Dołącz do nas
Google+