OSP Słubice
Kolejny etap przygotowań do ćwiczeń obronnych

Kolejny etap przygotowań do ćwiczeń obronnych

Kontynuowane są działania do przygotowania i przeprowadzenia powiatowo-gminnego ćwiczenia obronnego ,,Dolina Wisły 2016”. Ćwiczenie odbędzie się w dniu 27-28 października 2016 r. w Słubicach. W dniu 12 października 2016 r. odbyła się konferencja poprzedzająca w ramach II Etapu - ,,Etapu Przygotowawczego” powiatowo-gminnego ćwiczenia.

Z ramienia Urzędu Gminy w konferencji udział wzięli Wójt Gminy Słubice - Krzysztof Dylicki, Przedstawiciel Urzędu Gminy ds. obronnych oraz Dyrektorzy Szkół i Przedszkola Samorządowego ze Słubic.

W trakcie konferencji dokonano prezentacji „Koncepcji przygotowania i przeprowadzenia powiatowego kompleksowego ćwiczenia obronnego na terenie powiatu płockiego pk.: ,,Dolina Wisły 2016” oraz „Plany przeprowadzenia powiatowego kompleksowego ćwiczenia obronnego pk.: ,,Dolina Wisły 2016”.

Przez poszczególnych uczestników ćwiczenia omówiony został także stan realizacji przypisanych im zadań. Prezentacji dokonali: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Płocku, z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Płocku, Szef Sztabu Policji w Płocku, z-ca dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Płocku, Wójt Gminy Słubice, dyrektorzy: Gimnazjum w Słubicach, Szkoły Podstawowej w Słubicach i Przedszkola Samorządowego w Słubicach oraz dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płocku, Powiatowy Lekarz Weterynarii i Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Obradom konferencji przewodniczyła Pani Iwona Sierocka – Wicestarosta.

Po konferencji Poprzedzającej odbyło się szkolenie obronne, którego uczestnikami byli pracownicy Starostwa Powiatowego w Płocku oraz urzędów miast i gmin oraz gmin zajmujący się sprawami obronnymi.

http://powiat-plock.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/101877/cwiczenia_obronne_powiatu_plockiego_dolina_wisly_2016

Dołącz do nas
Google+