OSP Słubice
Powiat przygotowuje się do ćwiczeń obronnych „Dolina Wisły – 2016

Powiat przygotowuje się do ćwiczeń obronnych „Dolina Wisły – 2016

Ćwiczenia pn. "Dolina Wisły - 2016" odbędą się pod koniec października na terenie Gminy Słubice, dzisiejsze spotkanie było jednym z wielu spotkań organizacyjnych.

- Zależy nam, żeby sprawdzić skoordynowanie służb, przekonać się, jakim sprzętem dysponujemy i w jakim stopniu mamy opanowane zasady postępowania, gdyby zaszła np. konieczność ewakuacji dużej grupy osób – wyjaśniała Wicestarosta Iwona Sierocka, otwierając środową konferencję wstępną poświęconą ćwiczeniom.

Wzięli w niej udział Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku Lech Dąbrowski, Wiceprzewodniczący Rady Adam Sierocki, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Andrzej Borkowski, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku Stanisław Szcześniak, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Hilary Januszczyk, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku Romuald Ostrowski, Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Płocku Andrzej Hasa, Wojskowy Komendant Uzupełnień Bogusław Okrasa, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach, Wójt Gminy Słubice Krzysztof Dylicki, Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach, Prezes OSP w Słubicach Marek Tarka, Burmistrzowie i Wójtowie miast i gmin z terenu Powiatu Płockiego, Dyrektorzy i Pracownicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Płocku oraz Urzędów Miast i Gmin, a także Szkół z gm. Słubice.

To właśnie na terenie tej ostatniej gminy – w dniach 27 - 28 października - odbędą się ćwiczenia powiatowo – gminne pod kryptonimem „Dolina Wisły – 2016”. Temat ćwiczeń to: „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z Planów Operacyjnych Funkcjonowania Powiatu Płockiego i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie Powiatu Płockiego”.

Uczestnicy środowej, wstępnej konferencji, zapoznali się m.in. z zarządzeniem Starosty Płockiego Mariusza Bieńka na ten temat, a także ze składem osobowym ćwiczeń i zadaniami zespołu autorskiego Starostwa. Kierownikiem ćwiczeń jest Starosta Mariusz Bieniek, jego zastępcą – Wicestarosta Iwona Sierocka, natomiast Kierownikiem zespołu autorskiego został Kierownik Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Jan Jerzy Ryś. W ćwiczenia będą zaangażowane także powiatowe służby, inspekcje, straże, jednostki samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Płockiego oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień.

Z pewnością jednym z najważniejszych punktów ćwiczeń będzie ewakuacja dzieci z Przedszkola, Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Słubicach. Scenariusz jest następujący: na terenie gminy ma dojść do katastrofy komunikacyjnej z udziałem samochodu osobowego i dostawczego. Ten ostatni będzie przewoził materiały toksyczne i wybuchowe, które stwarzają zagrożenie dla przyległego terenu, czyli – w tym przypadku – placówek oświatowych. Trzeba więc będzie ewakuować dzieci i młodzież, a także udzielić potrzebującym pierwszej pomocy.

Wszystko będzie oczywiście inscenizowane, ale niewątpliwie wymaga doskonałej współpracy. Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku zapowiedział też, że zaprezentowane zostaną sprzęty, jakimi dysponują strażacy, co z pewnością będzie nie lada gratką dla dzieci i mieszkańców.

http://powiat-plock.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/96394/powiat_przygotowuje_sie_do_cwiczen_obronnych_dolina_wisly__2016

Dołącz do nas
Google+