OSP Słubice
Rocznica powodzi - posiedzenie Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Płockiego

Rocznica powodzi - posiedzenie Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Płockiego

Pamięć o powodzi jest ciągle żywa na terenie gminy Słubice. Rokrocznie w ostatnich dniach maja odbywa się szereg uroczystości związanych z powodzią oraz bezpieczeństwem przeciwpowodziowym.

Dziś, 25 maja, w godzinach porannych, w Świniarach rozpoczęły się uroczystości upamiętniające powódź z 2010 roku, których organizatorami były samorządy gminny oraz powiatowy.

Początkiem dzisiejszej rocznicy była krótka modlitwa przy kapliczce upamiętniającej przerwanie wału przeciwpowodziowego, którą poprowadził Proboszcz Parafii pw. Św. Marcina w Słubicach - Ksiądz Roman Batorski. Następnie zostały złożone symboliczne wiązanki kwiatów przez m.in. przedstawicieli samorządu powiatu płockiego: Starostę - Mariusza Bieńska, Przewodniczącego Rady Powiatu - Lecha Dąbrowskiego, Wicestarostę - Iwonę Sierocką, Radnego Rady Powiatu - Józefa Walewskiego, przedstawicieli samorządu gminy Słubice: Wójta - Krzysztofa Dylickiego, Radnego Rady Gminy Słubice - Ryszarda Ziółkowskiego, przedstawicieli Stowarzyszenia Obrońców Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej oraz przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych: Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku - Hilarego Januszczyka, Prezesa OSP w Słubicach - Marka Tarkę, Sekretarza - Michała Dylickiego oraz strażaka - Przemysława Adamowicza.

Następnie zgromadzeni na wale przemieścili się do strażnicy OSP w Wiączeminie Polskim, gdzie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Płockiego, w którym uczestniczyli mieszkańcy terenów zalewowych. Obok nich obecni byli również, m.in.: Starosta Płocki - Mariusz Bieniek, Wicestarosta - Iwona Sierocka, Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego - Lech Dąbrowski, Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa - Józef Walewski, Wójt Gminy Słubice - Krzysztof Dylicki, Komendant Miejski PSP w Płocku - Grzegorz Padzik, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - Hilary Januszczyk, Komendant Miejski Policji w Płocku - Jarosłaf Hofman, przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Radni Rady Powiatu Płockiego, Radni Rady Gminy Słubice, Sołtysi oraz przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z Małej Wsi, Wiączemina Polskiego i Słubic (Marek Tarka, Michał Dylicki, Marek Bogiel, Rafał Bogiel, Przemysław Adamowicz).

Na spotkaniu zabrakło niestety przedstawiciela Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz sąsiedniego samorządu Miasta i Gminy Gąbin.

Podczas spotkania przedstawiciele służb odpowiedzialnych za utrzymanie wałów i infrastruktury przeciwpowodziowej oraz odpowiedzialnych za usuwanie namułu z dna rzeki przedstawili informacje odnośnie ostatnio zakończonych, prowadzonych i planowanych w najbliższym czasie działań związanych z tymi tematami. Niestety niewiele pozycji dotyczyło okolic Gminy Słubice. Okazję do wyrażenia swoich opinii i niepokojów mieli również mieszkańcy tych terenów, którzy są bezpośrednio narażeni na zalania w przypadku przerwania wału przeciwpowodziowego.

Bardzo cieszy fakt, iż takie spotkania się odbywają, pozostaje mieć nadzieję, iż będą również widoczne i namacalne efekty takich spotkań, a bezpieczeństwo na tych terenach wzrośnie.

Dołącz do nas
Google+