OSP Słubice
XI Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach

XI Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach

Największą władzą organów gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest Zjazd Oddziału Gminnego.

Wczoraj, 1 kwietnia, w Sali Bankietowej Rafallo odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Słubicach.

W obradach udział wzięło 100% delegatów wytypowanych na Zjazd, wśród których znależli się m.in.: dotychczasowy Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP - Józef Walewski, Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego, Wojt Gminy Słubice - Krzysztof Dylicki, Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego, Prezes OSP w Słubicach - Marek Tarka, Komendant Gminny - Wiesław Cichosz oraz przedstawiciele naszej jednostki - Andrzej Markiewicz, Krzysztof Dobaczewski, Andrzej Dobaczewski, Marek Bogiel, Piotr Bogiel, Roman Jabłoński, Piotr Kaczmarek, Sylwester Serwach i Michał Dylicki.

Wśród zaproszonych na Zjazd gości pojawili się m.in.: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku - Hilary Januszczyk, Dyrektor Biura Terenowego ZOSP RP w Płocku - Jerzy Olejnik, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Płocku - Andrzej Borkowski, przedstawiciele Zarządów Oddziałów Gminnych z Iłowa i Sannik, Przewodnicząca Rady Gminy Słubice - Katarzyna Milczarek, Przewodniczący Komisji Rady Gminy Słubice - Jadwiga Lewandowska, Ryszard Ziółkowski i Łukasz Bartosiak, Sekretarz Gminy - Barbara Kamińska, Skarbnik Gminy - Henryka Bednarek, Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Płocku - Marlena Mazurska, Przewodnicząca Stowarzyszenia Obrońców Doliny Iłowsko – Dobrzykowskiej – Wanda Smorzewska, Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Słubicach, Świniarach i Piotrkówku, Publicznego Gimnazjum w Słubicach i Przedszkola Samorządowego w Słubicach.

Odpowiednią oprawę uroczystości nadawała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach pod batutą Kapelmistrza - Szymona Ogrzebacza.

Zjazd rozpoczął Prezes - Józef Walewski. Następnie na salę obrad wprowadzone zostały sztandary: OSP w Słubicach (Marek Tarka, Krzysztof Dobaczewski i Marek Bogiel), OSP w Wiączeminie Polskim, OSP w Juliszewie i OSP w Piotrkówku. Kolejnym punktem był wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Prezydium Zjazdu. Zgodnie z jednogłośnymi decyzjami delegatów Przewodniczącym Zjazdy wybrany został Ryszard Olczak, Sekretarzem - Jarosław Lenarcik, a w Prezydium zasiedli: Krzysztof Dylicki, Hilary Januszczyk, Jerzy Olejnik, Andrzej Borkowski i Józef Walewski. Regulamin obrad zebranym odczytał Michał Dylicki. Wybrane zostały Komisje Zjazdu: Komisja Mandatowa w składzie Marek Bogiel - Przewodniczący, Jakub Robak i Franciszek Zawadzki, Komisja Wyborcza w składzie: Andrzej Markiewicz - Przewodniczący, Piotr Lenarcik i Bogdan Nowicki oraz Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: Roman Jabłoński - Przewodniczący, Małgorzata Cichosz i Wiesław Milczarek.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach w latach 2011-2016 przedstawił Prezes - Józef Walewski, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP - Przewodniczący - Piotr Lenarcik.

Delegaci w pierwszej kolejności zatwierdzili skład nowo-wybranego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach w liczbie 11 osób oraz poszerzyli jego skład o jedną osobę. Podjęli również decyzję o ilości członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP.

Po ukonstytuowaniu się Zarządu Oddziału Gminnego i Komisji Rewizyjnej ich składy przedstawiały się następująco:

 • Zarząd Oddziału Gminnego:
 1. Krzysztof Dylicki - Prezes
 2. Marek Tarka - Wiceprezes
 3. Wiesław Cichosz - Komendant Gminny
 4. Jarosław Lenarcik - Sekretarz
 5. Ryszard Olczak - Skarbnik
 6. Krzysztof Dobaczewski - Członek Prezydium
 7. Andrzej Markiewicz - Członek Zarządu
 8. Józef Walewski - Członek Zarządu
 9. Dariusz Woliński - Członek Zarządu
 10. Sławomir Januszewski - Członek Zarządu
 11. Marek Muras - Członek Zarządu
 12. Wiesław Milczarek - Członek Zarządu
 • Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego:
 1. Marek Bogiel - Przewodniczący
 2. Małgorzata Cichosz - Wiceprzewodniczący
 3. Władysław Świderski - Sekretarz

Zjazd przyjął również informację Zarządu, iż przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku będą: Marek Tarka i Dariusz Woliński. Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego wybrani zostali: Michał Dylicki, Wiesław Milczarek, Ryszard Olczak, Dariusz Woliński, Franciszek Zawadzki i Marek Tarka.

Warto wspomnieć, iż wszystkie decyzje podejmowane były jednogłośnie w głosowaniach jawnych. Jedynie w przypadku wyboru delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego, do przedstawionych przez Komisję Wyborczą kandydatur (Michał Dylicki, Wiesław Milczarek, Ryszar Olczak, Dariusz Woliński, Józef Walewski, Marek Tarka), jeden z delegatów - Franciszek Zawadzki - Prezes OSP w Piotrkówku, wniósł uwagi. Franciszek Zawadzki został zgłoszony jako siódmy kandydat na delegata, w tej sytuacji należało wybrać komisję skrutacyjną i przeprowadzić głosowanie tajne, aby tego unikną z kandydowania na delegata zrezygnował Józef Walewski.

W trakcie dyskusji głos zabierali: Dariusz Woliński, który prosił o wsparcie w remoncie strażnicy OSP w Juliszewie, Marek Tarka, który przypomniał o potrzebie rozbudowy strażnicy, a w zasadzie jej części garażowej, OSP w Słubicach i planach pozyskania używanego podnośnika z koszem oraz Krzysztof Dylicki, który wspomniał czasy powodzi z 2010 roku z naciskiem na trudną do opanowania koordynację służb.

Kolejnym punktem, jednym z ostatnich, było podjęcie uchwał Zjazdu, które przedstawił Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków - Roman Jabłoński.

Przed zakończeniem Zjazdu głos zabrali zaproszeni goście. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku - Hilary Januszczyk przekazał na ręce ustępującego Prezesa okolicznościowe listy od Starosty Płockiego Mariusza Bieńka oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Płockiego Lecha Dąbrowskiego. Podczas swojego wystąpienia dziękował za dotychczasową działalności oraz przekazał kilka smutnych informacji. Z przekazanych danych wynika, iż dotację przekazywane przez MSW, które dotychczas przechodziły przez Związek zostały wstrzymane. Z nieoficjalnych informacji wynika, że dotacje mogą być przekazywane przez PSP lub wojewodów, niestety brak jest szczegółów w tej sprawie. Prezes poinformował również, że Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP odbędzie się 19 listopada br. Następnie głos zabrał Dyrektor Biura Terenowego - Jerzy Olejnik, który mówił o kwestiach technicznych Zjazdu. Zaznaczył też, iż Zjazd w Słubicach jest pierwszym na terenie działania Biura Terenowego w Płocku (teren działania obejmuje powiaty: płocki, sierpecki, gostyniński i sochaczewski).  Przekazał również informację, że 4 czerwca odbędzie się Zjazd Nadzwyczajny władz Krajowych ZOSP RP, którego głównym tematem będzie aktualizacja statutu, w związku z nowelizacją ustawy o stowarzyszeniach. Głos zabierali również Andrzej Borkowski, Marlena Mazurska, Katarzyna Milczarek oraz przedstawiciele Zarządów Gminnych z Iłowa i Sannik.

Ostatnią częścią spotkania po zakończeniu części oficjalnej Zjazdu był poczęstunek.

Dołącz do nas
Google+